Obavještenja

blog-img
Raspored za IV sedmicu nastave - Smjer: Primijenjena psihologija

Raspored predavanja za IV sedmicu nastave (30.09. do 04.10.2019.god.) moguće je naći u prilogu i u sekciji DOWNLOAD/ZA STUDENTE/Smjer Primijenjena psihologija/RASPORED PO SEDMICAMA NASTAVE. Takođe, u prilogu se nalaze i termini ispita za W&T studente.