Obavještenja

blog-img
Primijenjena psihologija: Praktična nastava na III godini; predmet Psihopatologija

U okviru redovne sedmice na III godini studijskog programa Primijenjena psihologija održava se praktična nastava iz predmeta Psihopatologija.

Nastava se održava pod supervizijom doc. dr Nevenke Pavličić, a studenti su imali priliku da na određene teme razgovaraju sa saradnicima iz oblasti kliničke psihologije.

Teme:

,,Psihopatološki fenomeni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti" - mr Marko Đurić, specijalizant kliničke psihologije iz Doma zdravlja Blok V

,,Psihopatološki fenomeni kod onkoloških pacijenata" - mr Milena Raspopović, psiholog

,,Psihopatološki fenomeni iz spektra autizma" - mr sc Mina Gazivoda, specijalista kliničke psihologije

,,Znaci kod pacijenata u procesu dijagnostifikovanja psihopatoloških fenomena" i ,,Poređenje rane intervencije kod poremećaja iz spektra autizma u zemljama EU i Crne Gore"- Anja Đurić, specijalista neuropsihologije

,,Primjena tehnika u liječenju psihopatoloških fenomena" - Tijana Vuković, terapeut art integrativne psihoterapije

,,Prava u mentalnom zdravlju" - dr. sc Tea Dakić, doktor bioetike