Obavještenja

blog-img
Primijenjena psihologija: Koverte sa podacima za udg mejl

Koverte sa podacima za udg mejl onih studenata koji nisu prisustvovali Orjentacionom danu i nastavi u toku redovne sedmice nalaze se u kancelariji Fakulteta primijenjene nauke (prizemlje).