Obavještenja

blog-img
Primijenjena psihologija: Obilježen Međunarodni dan djeteta

Studentski Biznis Centar je Međunarodni dan djeteta obilježio u petak, 20.11.2020. u Preduzetničkom gnijezdu na Univerzitetu Donja Gorica.

Na manifestaciji je uzela aktivno učešće prof. dr Nila Kapor, profesorica na Univerzitetu Donja Gorica, koja je prisutnim studentima govorila o potrebama samog djeteta, koliko je bitno da dijete ima osjećaj sigurnosti i zaštite. Da dijete ne bi trebalo da se vaspitava upotrebom fizičke sile, već da to sve bude pozitivno disciplinovanje.

Prisutni su mogli da čuju i mr Anu Maksimović, saradnicu Fakulteta primijenjene nauke UDG, koja  je predstavila interesantne podatke  i rezultate istraživanja na ovu temu. Ukazala nam je na to koliko je važno ulaganje u rani razvoj djece, napominjući pritom da je istraživačka studija na ovu temu bazirana na 5 ključnih oblasti: sigurnost, adekvatna ishrana, zdravlje, mogućnost za rano učenje, higijena i njega. Govorila je i o važnosti zajedničkog planiranja i povezivanje profesionalaca (psiholog, pedijatar, socijalni radnik) i njihovo učestvovanje.

Na Manifestaciji je takođe bilo govora i o SBC humanitarnoj akciji koja je u toku na našem Univerzitetu. Koleginice Mia Mugoša i Adelisa Canović su predstavile akciju. Detalje akcije prezentovala je koleginica Mugoša sa porukom svim studentima: „Ne može se svaki dan učiniti veliko djelo, ali može dobro“.

Sljedeći predavač je bio profesor Zoran Milivojević, psihoterapeut. Profesor je studentima objasnio da model za usmjeravanje treba da bude disciplina, i da danas disciplina sve više znači „unošenje reda“. Samim tim što roditelji unose red u djetetovo ponašanje, oni ustvari unose red u njegove psihičke strukture, što je veoma bitno za razvoj djeteta. Takođe  je govorio o  značaju postavljanja granica. Važna poruka koju je Profesor uputio je da „Nema granice bez graničara“. Profesor Milivojević je takođe govorio o tome da postoji velika razlika izmedju potreba i želja.  Ovakvi stavovi su za roditelje veoma emocionalno naporni. Tu postoji sažaljenje roditelja prema djetetu, ali tu ne treba da gleda djetetova osjećanja, već udaljen cilj. Tu nas je Profesor naučio da dijete treba da nauči da samostalno živi u ljudskom društvu.

Na kraju je kolega Marko Milačić, student Fakulteta primijenjene nauke – smjer Primijenjena psihologija,  govorio o  dva modela vaspitanja - tradicionalni i demokratski, gdje se nakon toga povela jako široka i zanimljiva diskusija. Čuli smo komentare i stavove kolega sa različitih fakulteta. Diskutovali smo o raznim temama koje se tiču vaspitanja djeteta, komfor zone, izgradnji kataktera, kao i dileme da li geni utiču na ponašanje i karakteristike djece.

Samo neka od pitanja koja su u okviru diskusije: “Kako djeca vide slobodu?“ bila aktuelna jesu:

-Da li modeli vaspitanja ostavljaju posljedice na dijete?

-Da li u porodici pronalazimo komfor zonu?

-Da li se geni bioloških roditelja usvojene djece oslikavaju na njihovu ličnost i karakteristike?

 

U veoma prijatnoj atmosferi i kreativnoj diskusiji manifestacija povodom „Međunarodnog dana djeteta“ je uspješno završena. Svi prisutni su se zahvalili i čestitali za obilježavanje ovako značajnog datuma za cijelu ljudsku populaciju, uz obećanja studenata da će na UDG biti sve više inicijativa koje će biti posvećene djeci i mladim ljudima u Crnoj Gori, njihovom odrastanju i sazrijevanju, a samo neke od njih koje UDG već realizuje jesu: Kamp za Talente, Fabrika znanja…