Obavještenja

blog-img
Informacije o organizaciji takmičenja na projektu "Ideje i karakter"

Takmičenje u okviru projekta „Ideje i karakter“ biće organizovano online. Više informacija u nastavku.

Takmičenje u okviru projekta „Ideje i karakter“ biće organizovano online, shodno sljedećem rasporedu:

  1. I godina osnovnih studija: 26. i 27. 12. 2020.
  2. II godina osnovnih studija: 29. 12. 2020.
  3. III godina osnovnih studija: 30. 12. 2020.

 

Instrukcije za pristup online platformi za realizaciju takmičenja (Teams, Zoom...), kao i raspored izlaganja grupa biće objavljen najkasnije u srijedu, 23. 12. 2020.

Prisustvo svih studenata online takmičenju tokom njegovog trajanja je obavezno.

Neopravdan izostanak jednog člana grupe na dan takmičenja implicira automatsku diskvalifikaciju svih članova grupe!