Obavještenja

blog-img
Primijenjena psihologija: Obavještenje za studente III godine - Objava tema za diplomski rak_martovski rok

U prilogu su teme za diplomske radove koje su oglasili pojedini profesori. Studenti se i interno mogu dogovarati sa profesorima o određenoj temi.

Takođe, objavljen je još jednom informator o rokovima i set materijala koji ulaze u proceduru odbrane diplomskog rada.