Obavještenja

blog-img
VAŽNO! IZMJENE U NAČINU REALIZACIJE PROJEKTA IDEJE I KARAKTER

Usljed velikog broja zahtjeva za reaktivaciju Teams naloga, donesena je odluka da se takmičenje u okviru IK organizuje putem Zoom aplikacije. U prilogu se nalazi novi Pravilnik o pristupanju takmičenju Ideje i karakter za prvu godinu.

U prilogu se nalazi novi Pravilnik o pristupanju takmičenju Ideje i karakter za prvu godinu. U njemu se nalaze novi linkovi putem kojih ćete moći da pristupite takmičenju. Link je potrebno kopirati u web browser ili otvoriti u Zoom aplikaciji.

Još jednom podsjećamo studente da je učešće u projektu obavezno i da svako nepoštovanje pravila implicira diskvalifikaciju sa projekta. ​

U prilogu su:

- Razrada teme

- Pravilnik 

- Raspored takmičenja sa linkovima za pristupanje Zoom aplikaciji