Obavještenja

blog-img
Takmičenje I&K na osnovnim studijama UDG (III godina)

U prilogu se nalazi raspored grupa i linkovi za pristupanje takmičenju "Ideje i karakter" - III godina.

Link je potrebno kopirati u web browser ili otvoriti u Zoom aplikaciji.

Još jednom podsjećamo studente da je učešće u projektu obavezno i da svako nepoštovanje pravila implicira diskvalifikaciju sa projekta. ​