Obavještenja

blog-img
Raspored za II sedmicu nastave - smjer: Primijenjena psihologija

Raspored predavanja za II sedmicu nastave (16.09. do 20.09. 2019.god.) moguće je naći u prilogu i u sekciji DOWNLOAD/ZA STUDENTE/Smjer Primijenjena psihologija/RASPORED PO SEDMICAMA NASTAVE