Obavještenja

blog-img
Raspored za III sedmicu nastave - smjer: Primijenjena psihologija

Raspored predavanja za III sedmicu nastave (23.09. do 27.09. 2019.god.) moguće je naći u prilogu i u sekciji DOWNLOAD/ZA STUDENTE/Smjer Primijenjena psihologija/RASPORED PO SEDMICAMA NASTAVE