Obavještenja

Osnovne studije
Geodezija i Matematika- ispiti 10. maj

Ispiti iz Tehnika geodetskih mjerenja sa Geodezije, Geometrije i Statistike sa Matematike, će se održati sjutra sa početkom u 09:45h u amfiteatru A1.