Predavači

Saradnik
Vuk Jovović

Vuk Jovović je rođen 12.03.1998. u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Fakultet upisuje 2017. godine na Univerzitetu Crne Gore u Podgorici, na Prirodno-matematičkom fakultetu, smjer Matematika i računarske nauke. Tokom osnovnih studija primao je stipendiju grada Nikšića, kao i državnu stipendiju za najbolje studente. Osnovne studije završava 2020. godine, nakon čega je upisao Master studije na istom fakultetu, smjer Matematika na kojima je do danas. Dugogošnji je član NVO "PRONA" gdje je angažovan na praktikumu matematike, a njegov je rukovodilac od 2019. godine. Učestvovao je na više konferencija i seminara. Kao stipendista Crne Gore i Evropske laboratorije za nuklearna istraživanja boravio je nepuno 3 mjeseca u Ženevi gdje je pohađao CERN's Summer School, tokom koje je radio i na projektu u CMS kolaboraciji. Trenutno je zaposlen kao saradnik u nastavi na Univerzitetu Crne Gore i Univerzitetu Donja Gorica. Tečno govori engleski jezik.

Vuk Jovović