Predavači

Saradnik
mr Davor Ćorić

Davor Ćorić rođen je 05.12.1982. u Mojkovcu.

Osnovnu i srednju školu završio je u Mojkovcu a izdvajao se kao prvak škole na takmičenjima iz fizike i matematike i nosilac diplome Luča. 2007. godine završio je i Elektrotehnički fakultet u Podgorici, smjer Elektronika, a na istom je 2011.godine i magistrirao. 2010. godine završio je Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica (prva generacija), a 2013.godine i magistarske studije. Bio je predsjednik saveza studenata Crne Gore i član Savjeta za visoko obrazovanje.

Od 2007. godine radi na Univerzitetu Donja Gorica kao saradnik u nastavi na predmetima: Poslovni informacioni sistemi 1 i 2, Informatička ekonomija, Programiranje, itd. Od 2011. godine radi kao izvršni direktor u Udruženju inžinjera konsultanata Crne Gore. Osnivač je i projektni menadžer u kompaniji "Pixel", a posebno se izdvaja njegovo rukovođenje projektom Informisi.se. 

Članci:

U Srbiji inicijativa “Studiraj i ti IT” a šta je sa Crnom Gorom? - See more at: http://tehnologija.me/studiraj-it-crna-gora/#sthash.r55Ku5hW.dpuf

Sigurni smo, koliko su nam sigurni podaci – Novi studijski program na UDG; http://tehnologija.me/gostujuci-blog-post-sigurno-smo-koliko-su-nam-sigurni podaci/#sthash.70P3c1Gb.dpuf

Šta znate o Project Managementu? Pa trebali bi znati!; http://tehnologija.me/sta-znate-o-project-managementu-pa-trebali-bi-znati/#sthash.r8ueB1RS.dpuf

O FIDIC-u; http://acem.me/?p=185

IT u obrazovanju; http://www.idn.org.rs/download/Obrazovanje_sadrzaj.pdf

E-liberalizam (informatički uticaj na liberalizam); http://www.idn.org.rs/download/Anti-liberalizam.pdf

mr Davor Ćorić
Učešće na konferencijama
  • Enternova
  • 15. septembar 2019. / Hrvatska
  • System for monitoring water quality
  • Rad u konferencijskom biltenu
  • Kategorija | K6
  • Ključne riječi | Iot, monitoring, quality