Predavači

Saradnik
Dejan Savićević

Dejan Savićević rođen je 9. decembra 1995. godine u Nikšiću.

Završio je OŠ „Jagoš Kontić“ i Gimnaziju „Stojan Cerović“ u Nikšiću.

2018. godine diplomirao je na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, Univerziteta Donja Gorica. Trenutno je student magistarskih studija EMOS na Fakultetu za Međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis.

Od školske 2019/20. godine, angažovan je kao saradnik u nastavi na predmetu Informatika.

Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i razmjenama iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i preduzetništva.

Dejan Savićević
Kontakt podaci