Predavači

Saradnik iz prakse
dr Rade Čađenović

Rade Čađenović rođen je 22. novembra 1990. godine u Podgorici. Nakon završene osnovne škole upisuje gimnaziju, prirodno matematički smjer u Podgorici, gdje i maturira 2009. godine. Iste godine upisuje i fakultet elektrotehnike, smjer energetika i automatika, na ETF-u Univerziteta u Crnoj Gori. Diplomirao je 2012. godine sa prosjekom 9.93, kao najbolji student u generaciji. Tokom studiranja primio je nekoliko priznanja i nagrada. Magistarske studije, kao student na razmjeni, nastavlja na Politehnici u Wroclawu gdje biva nagrađen diplomom Dekana za izuzetan uspjeh.

Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 2015. godine upisuje poslijediplomske studije elektrotehnike i informacijske tehnologije pod pokroviteljstvom Erasmus programa Green-Tech Western Balkans. Glavna oblast naučnog istraživanja je rekonfiguracija i optimizacija distributivnih mreža pod mentorstvom prof. dr. Damira Jakusa. Isti je završio 29.11.2019. godine. 

Od 2015. godine kao autor i koautor izradio je i objavio nekoliko radova 'A' kategorije u naučnim časopisima zastupljenim u CC bazi, zbornicima radova sa međunarodnih naučnih konferencija te stručnih radova u zbornicima radova sa domaćih stručnih konferencija.

https://scholar.google.hr/citations?user=RW0aTwoAAAAJ&hl=en

Image not available