Predavači

Redovni profesor
dr Nenad Krajinović

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1993. godine na profilu Elektronika i Telekomunikacije. Magistrirao u junu 1997. godine na smeru Telekomunikacije. Doktorirao u januaru 2016. godine na smeru Telekomunikacije.
Od decembra 1993. do novembra 1994. godine radio kao stručni saradnik laboratorije za Telekomunikacije Instituta Mihajlo Pupin u Beogradu. Od novembra 1994. do oktobra 2016. radio na Katedri za Telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Do sada objavio više radova na domaćim i međunarodnim konferencijama i časopisima. Autor velikog broja projekata iz oblasti telekomunikacionih i računarskih mreža.
Suosnivač Serbian Open Exchange-a (SOX), prvog i jedinog nezavisnog, komercijalnog Internet Exchange-a u Srbiji Trenutno na poziciji tehničkog direktora SOX-a.

team
Objavljeni radovi
 • The Design of a Highly Available Enterprise IP Telephony Network for the Power Utility of Serbia Company
 • Casopis | IEEE Communication Magazine
 • Izdavac | 2009
 • Drzava izdavaca | USA
 • Godina izdanja | 2009
 • ISBN | DOI: 10.1109/MCOM.2009.4907417
 • Kljucne rijeci | VoIP, Power utility, reliability
 • Network Topology Availability Analysis
 • Casopis | Telfor Journal
 • Izdavac | 2011
 • Drzava izdavaca | Srbija
 • Godina izdanja | 2011
 • ISBN | ISSN 1821-3251
 • Kljucne rijeci | availability, network, topology
 • Link | http://journal.telfor.rs/Published/Vol3No1/Vol3No1_A5.pdf
 • TELFOR
 • 2016-11-22
 • Srbija
 • IcETRAN
 • 2016-06-13
 • Srbija
 • IcETRAN
 • 2019-06-03
 • Srbija
 • TELFOR
 • 2013-11-25
 • Srbija
 • International Conference on Computer as a Tool EUROCON 2011
 • 2011-04-27
 • Portugal
 • TELFOR
 • 2010-11-22
 • Srbija
 • Bezbednost u sajber prostoru
 • 2009-11-09
 • Srbija