Predmeti

FPNER1AE
Analogna elektronika

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2+1
Smjer: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Opis.

Angažovani predavači: