Predmeti

FPNER4KO
Kosmologija

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: