Predmeti

FPNER4RONP
Računarstvo u oblaku i nauka o podacima

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 3+2
Smjer: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: