Predmeti

FPNER2VS
Vjerovatnoća i statistika

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Opis

Angažovani predavači: