Predmeti

FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 4+2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Opis

Angažovani predavači: