Opste informacije o fakultetu

O fakultetu

FAKULTET PRIMIJENJENE NAUKE (FPRN) osnovan je 2016.godine kao dio Univerziteta Donja Gorica. 

U okviru fakulteta funkcionišu 4 studijska programa: Primijenjena psihologija, Matematika, Elektrotehnika i računarstvo i Geodezija.

Suština postojanja Fakulteta primijenjene nauke UDG zasnovana je na interdisciplinarnosti - sticanju znanja i stvaranju vještina koje su u funkciji razumijevanja oblasti koja se studira.

Nastavni plan navedenih studijskih programa kreiran je na način da pored disciplina koje su vezane za oblast nauke za koju se student opredjeli, postoji određeni broj zajedničkih disciplina (Ekonomija i razvoj, Geometrija, Antropologija, Religija i mitologija, Filozofija nauke, Tehnologija, Umjetnost) koje su fundamentalnog karaktera i studentu pružaju širi pogled na stvarnost oko sebe. Ove zajedničke discipline omogućavaju studentu da u realnom životu prepoznaje prilike za primjenu znanja i vještina koja su vezana za oblast njegovih studija.


Misija Fakulteta primijenjene nauke je napuštanje dominantnog pristupa izučavanja ,,nauke radi nauke" odnosno izolovanog pristupa izučavanja samostalnih naučnih disciplina i onemogućavanje tzv. ,,specijalističkog sljepila" i priprema studenta za rad na globalnom svjetskom tržištu, razvoj svijesti o značaju nauke, unapređenje metodologije naučnog istraživanja i primjena u praksi i motivisanje mladih ljudi da se kroz savremene nastavne programe i interaktivne metode nastave opredjeljuju za različite oblasti nauke.

Kroz izučavanje fundamentalnih disciplina u okviru oblasti koju studira student/kinja se osposobljava:

- da ovlada bazičnim znanjima iz date oblasti i da bude sposoban/na da uoči umreženost i međuzavisnost između osnovnih postulata, principa i procesa u okviru discipline;

- da povezuje i bude u mogućnosti da interpretira i donosi relevantne zaključke o vezama date studijske oblasti sa zajedničkim disciplinama;

- da razumije i interpretira nastanak fundamentalnih disciplina, misli ključnih stvaralaca iz oblasti, razvoj teorija i primjena znanja iz oblasti;

- da shvati učenje o toj diciplini u esencijalnom smislu- kao istraživanje suštine, izbjegavajući suvi tehnički pristup;

- da ovlada potrebnim tehnikama i bude sposoban/na da na bazi tog razumijevanja esencijalnih principa primijeni savladana znanja, vještine i metode u praksi;

- da razumije i bude u mogućnosti da primijeni specifičnost metodologije istraživanja u toj specijalističkoj oblasti;

- da samostalno dolazi do ideja za primjenu stečenog znanja.

 

Psihologija     Elektrotehnika

 

Matematika     Geodezija

 

budite dio istorije budućnosti