heading

Novosti
O fakultetu
Predavači
Predmeti

Fakultet primijenjene nauke

O fakultetu

Fakultet primijenjene
nauke

FAKULTET PRIMIJENJENE NAUKE (FPRN) osnovan je 2016.godine kao dio Univerziteta Donja Gorica. 

U okviru fakulteta funkcionišu 4 studijska programa: Primijenjena psihologija, Matematika, Elektrotehnika i računarstvo i Geodezija.

Suština postojanja Fakulteta primijenjene nauke UDG zasnovana je na interdisciplinarnosti - sticanju znanja i stvaranju vještina koje su u funkciji razumijevanja oblasti koja se studira.

Nastavni plan navedenih studijskih programa kreiran je na način da pored disciplina koje su vezane za oblast nauke za koju se student opredjeli, postoji određeni broj zajedničkih disciplina (Ekonomija i razvoj, Geometrija, Antropologija, Religija i mitologija, Filozofija nauke, Tehnologija, Umjetnost) koje su fundamentalnog karaktera i studentu pružaju širi pogled na stvarnost oko sebe. Ove zajedničke discipline omogućavaju studentu da u realnom životu prepoznaje prilike za primjenu znanja i vještina koja su vezana za oblast njegovih studija.

Predmeti

Matematika - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_ELEM
Elementarna matematika
MAT_ELEM 6
2+4
Da
2+4
MAT_ANAL1dio1
Analiza I prvi dio
MAT_ANAL1dio1 8
4+4
Da
4+4
MAT_ANALGEOM
Analitička geometrija
MAT_ANALGEOM 8
2+4
Da
2+4
MAT_INF
Informatika
MAT_INF 4
2+2
Da
2+2
FPRN_EIR
Ekonomija i razvoj
FPRN_EIR 4
2+4
Da
2+4
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Matematika - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_LINALG
Linearna algebra
MAT_LINALG 8
4+4
Da
4+4
MAT_ANAL1dio2
Analiza I drugi dio
MAT_ANAL1dio2 8
4+4
Da
4+4
MAT_GEOM
Geometrija
MAT_GEOM 6
2+3
Da
2+3
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 4
Da
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
Da
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 4
Ne
Matematika - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_ANAL2
Analiza 2
MAT_ANAL2 8
4+4
Da
4+4
MAT_ALG
Algebra sa primjenama
MAT_ALG 8
4+4
Da
4+4
MAT_KOMB
Kombinatorika
MAT_KOMB 6
2+2
Da
2+2
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
Da
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 4
4+4
Da
4+4
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Matematika - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_FIZ
Fizika
MAT_FIZ 6
Da
MAT_DPJ
Diferencijalne i parcijalne jednačine
MAT_DPJ 6
Da
MAT_NUM
Numerička analiza
MAT_NUM 8
Da
MAT_PROGALG
Programiranje i algoritmi
MAT_PROGALG 6
Da
FPRN_TEHN
Tehnologija
FPRN_TEHN 4
Da
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
FPRNEIR2
Ekonomija i razvoj 2
FPRNEIR2 4
Ne
Matematika - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_KOMPAN
Kompleksna analiza
MAT_KOMPAN 8
Da
MAT_PROG2
Programiranje 2
MAT_PROG2 8
Da
MAT_ISTFIL
Istorija i filozofija matematike
MAT_ISTFIL 4
Da
MAT_VJEROV
Vjerovatnoća
MAT_VJEROV 6
Da
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
Ne
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 4
Da
Matematika - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_FINMAT
Finansijska matematika
MAT_FINMAT 6
Da
MAT_DISKR
Diskretna matematika
MAT_DISKR 8
Da
MAT_STAT
Statistika
MAT_STAT 6
Da
MAT_PROJ
Istraživački projekat: programiranje
MAT_PROJ 6
Da
MAT_BIOHINŽ
Biohemijsko inženjerstvo
MAT_BIOHINŽ 4
Da
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
Ne
FPRNEIR3
Ekonomija i razvoj 3
FPRNEIR3 4
Ne
Matematika - 7. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_INOVMOD
Inovativno modeliranje
MAT_INOVMOD 6
3+0
Da
3+0
MAT_MATMOD
Matematičko modeliranje
MAT_MATMOD 6
2+2
Da
2+2
MAT_AKT
Aktuarska matematika
MAT_AKT 6
2+2
Da
2+2
MAT_BIOINF
Bioinformatika
MAT_BIOINF 4
2+2
Da
2+2
MAT_SLUPROC
Slučajni procesi
MAT_SLUPROC 8
3+3
Da
3+3
Matematika - 8. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRNP3PE
Pedagogija
FPRNP3PE 6
3+3
Da
3+3
MAT_MMM
Matematički modeli u meteorologiji
MAT_MMM 6
2+2
Da
2+2
MAT_MAR
Matematička analiza rizika
MAT_MAR 8
2+2
Da
2+2
MAT_DIPL
Diplomski rad
MAT_DIPL 10
Da
Elektrotehnika i računarstvo - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1ELE
Elektrotehnika
FPNER1ELE 10
4+4
Da
4+4
FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1
FPNER1IM1 8
3+3
Da
3+3
FPNER1PS
Psihologija
FPNER1PS 6
2+2
Da
2+2
FPNER1EIP
Ekonomija i preduzetništvo
FPNER1EIP 6
2+2
Da
2+2
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Elektrotehnika i računarstvo - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2
FPNER1IM2 10
3+3
Da
3+3
FPNER1ORS
Organizacija računarskih sistema
FPNER1ORS 8
3+2
Da
3+2
FPNER1PN
Prirodne nauke i inženjerstvo
FPNER1PN 6
2+2
Da
2+2
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 6
2+2
Da
2+2
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 0
Ne
Elektrotehnika i računarstvo - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2EL
Elektronika
FPNER2EL 8
3+3
Da
3+3
FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi
FPNER2SPA 8
3+2
Da
3+2
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 8
3+2
Da
3+2
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 6
2+2
Da
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Elektrotehnika i računarstvo - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2EK
Električna kola
FPNER2EK 10
4+2
Da
4+2
FPNER2VS
Vjerovatnoća i statistika
FPNER2VS 6
2+2
Da
2+2
FPNER2SIS
Signali i sistemi
FPNER2SIS 8
3+2
Da
3+2
FPNER2EM
Električna mjerenja
FPNER2EM 6
2+2
Da
2+2
FPNER2EIR2
Ekonomija i razvoj 2
FPNER2EIR2 2
2+1
Ne
2+1
Elektrotehnika i računarstvo - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3DOS
Digitalna obrada signala
FPNER3DOS 8
3+2
Da
3+2
FPNER3PP
Primijenjeno programiranje
FPNER3PP 8
3+2
Da
3+2
FPNER3BI
Bioinformatika
FPNER3BI 8
3+2
Da
3+2
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 6
2+2
Da
2+2
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
Ne
Elektrotehnika i računarstvo - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3EES
Elektroenergetski sistemi i obnovljivi izvori energije
FPNER3EES 8
3+2
Da
3+2
FPNER3RA
Robotika i automatika
FPNER3RA 8
3+2
Da
3+2
FPNER3TRM
Telekomunikacije i računarske mreže
FPNER3TRM 8
3+2
Da
3+2
FPNER3AROS
Arhitektura računara i operativni sistemi
FPNER3AROS 6
2+2
Da
2+2
FPNER3ER3
Ekonomija i razvoj III
FPNER3ER3 0
2+1
Ne
2+1
Elektrotehnika i računarstvo - 7. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER4SI
Softversko inženjerstvo
FPNER4SI 8
3+2
Da
3+2
FPNER4ISP
Inteligentni sistemi sa primjenama
FPNER4ISP 8
3+2
Da
3+2
FPNER4SP
Semestralni projekat
FPNER4SP 6
3+2
Da
3+2
FPNER4EE
Energetska elektronika
FPNER4EE 8
3+2
Ne
3+2
FPNER4ST
Savremene tehnologije
FPNER4ST 8
3+2
Ne
3+2
Elektrotehnika i računarstvo - 8. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER4DR
Diplomski rad
FPNER4DR 8
3+2
Da
3+2
FPNER4MS
Multimedijalni sistemi
FPNER4MS 8
3+2
Ne
3+2
FPNER4PWMA
Programiranje web i mobilnih aplikacija
FPNER4PWMA 8
3+2
Ne
3+2
FPNER4RONP
Računarstvo u oblaku i nauka o podacima
FPNER4RONP 8
3+2
Ne
3+2
FPNER4ME
Medicinska elektronika
FPNER4ME 8
3+2
Ne
3+2
FPRNP1KV
Komunikacione vještine
FPRNP1KV 6
2+2
Da
2+2
Geodezija - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1
FPNER1IM1 8
2+4
Da
2+4
PN1TFI
Tehnička fizika I
PN1TFI 6
3+3
Da
3+3
FPNER1EIP
Ekonomija i preduzetništvo
FPNER1EIP 4
2+2
Da
2+2
PN1IRG1
Informatika i računarska geometrija
PN1IRG1 8
2+4
Da
2+4
FPRN1OG
Osnove geonauke
FPRN1OG 4
2+2
Da
2+2
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 2
Ne
Geodezija - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2
FPNER1IM2 6
2+3
Da
2+3
FPRN1TFII
Tehnička fizika II
FPRN1TFII 6
2+2
Da
2+2
FPRN1TGM
Tehnike geodetskih mjerenja
FPRN1TGM 4
2+3
Da
2+3
FPRN1TGGM
Teorije grešaka geodetskih mjerenja
FPRN1TGGM 8
3+4
Da
3+4
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 6
2+2
Da
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
1+1
Ne
1+1
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 2
Ne
Geodezija - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN2MVS
Matematička vjerovatnoća i statistika
FPRN2MVS 6
2+3
Da
2+3
FPRN2GPI
Geodetski premjer I
FPRN2GPI 6
3+3
Da
3+3
FPRN2PA
Programiranje i algoritmi
FPRN2PA 6
2+3
Da
2+3
FPRN2GI1
Geoinformatika I
FPRN2GI1 6
3+2
Da
3+2
FPRN2RI
Račun izravnanja
FPRN2RI 6
2+2
Da
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN2_GPII
Geodetski premjer II
FPRN2_GPII 8
2+3+2
Da
2+3+2
FPRN2_GI2
Geoinformatika II
FPRN2_GI2 6
3+2
Da
3+2
FPRN2_FUUF
Fotografija i uvod u fotogrametriju
FPRN2_FUUF 8
3+3
Da
3+3
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
2+2
Da
2+2
FPRN2_OR
Osnovi računovodstva
FPRN2_OR 4
2+0
Da
2+0
FPNER2EIR2
Ekonomija i razvoj 2
FPNER2EIR2 2
2+0
Ne
2+0
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN3_GM
Geodetska metrologija
FPRN3_GM 6
2+2
Da
2+2
FPRN3_ST
Satelitska geodezija
FPRN3_ST 8
2+2
Da
2+2
FPRN3_IG1
Inženjerska geodezija 1
FPRN3_IG1 6
2+2
Da
2+2
FPRN3_UMJG
Umjetnost
FPRN3_UMJG 4
2+1
Da
2+1
FPRN3_DPIP
Državni premjer i propisi
FPRN3_DPIP 6
2+2
Da
2+2
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN3_IG2
Inženjerska geodezija 2
FPRN3_IG2 8
2+2+4
Da
2+2+4
FPRN3_OMUG
Osnove menadžmenta u geodeziji
FPRN3_OMUG 6
2+0
Da
2+0
FPRN3_KARTOGRAFIJA
Kartografija
FPRN3_KARTOGRAFIJA 4
2+2
Da
2+2
FPRNP3DR
Diplomski rad
FPRNP3DR 10
Da
FPRN3_UPIP
Urbanističko planiranje i projektovanje
FPRN3_UPIP 4
Da
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
1+1
Ne
1+1
FPRNEIR3
Ekonomija i razvoj 3
FPRNEIR3 2
Ne
Primijenjena psihologija - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRNP1OP
Opšta psihologija
FPRNP1OP 8
4+2
Da
4+2
FPRNP1MI1
Metodologija istraživanja 1
FPRNP1MI1 8
4+2
Da
4+2
FPRNP1UG
Geometrijski koncepti u psihologiji
FPRNP1UG 6
2+2
Da
2+2
FPRN_EIR
Ekonomija i razvoj
FPRN_EIR 4
2+2
Da
2+2
FPRNP1IN
Informatika
FPRNP1IN 4
2+2
Da
2+2
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
1+1
Ne
1+1
Primijenjena psihologija - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRNP1URP
Uvod u razvojnu psihologiju
FPRNP1URP 6
3+2
Da
3+2
FPRNP1USP
Uvod u socijalnu psihologiju
FPRNP1USP 6
3+2
Da
3+2
FPRNP1MI2
Metodologija istraživanja 2
FPRNP1MI2 6
3+2
Da
3+2
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 4
2+2
Da
2+2
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
2+2
Da
2+2
FPRNP1KV
Komunikacione vještine
FPRNP1KV 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP1SJ2
Strani jezik 2
FPRNP1SJ2 4
2+2
Ne
2+2
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 4
2+2
Ne
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
1+1
Ne
1+1
Primijenjena psihologija - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRNP2PB
Psihobiologija
FPRNP2PB 8
4+2
Da
4+2
FPRNP2MVM
Multivarijantne metode
FPRNP2MVM 8
3+3
Da
3+3
FPRNP2PGO
Psihologija grupa i organizacije
FPRNP2PGO 6
3+2
Da
3+2
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
2+1
Da
2+1
FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora
FPRNP2KKG 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP2SJ3
Strani jezik 3
FPRNP2SJ3 4
2+2
Ne
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
1+1
Ne
1+1
Primijenjena psihologija - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRNP2RPOD
Razvojna psihologija odraslog doba
FPRNP2RPOD 8
4+2
Da
4+2
FPRNP2PL
Psihologija ličnosti
FPRNP2PL 8
4+2
Da
4+2
FPRNP2PIM
Psihologija i menadžment
FPRNP2PIM 6
3+2
Da
3+2
FPRN_TEHN
Tehnologija
FPRN_TEHN 4
2+2
Da
2+2
FPRNP2UKP
Uvod u kliničku psihologiju
FPRNP2UKP 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP2SJ4
Strani jezik 4
FPRNP2SJ4 4
2+2
Ne
2+2
FPRNEIR2
Ekonomija i razvoj 2
FPRNEIR2 4
2+2
Ne
2+2
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
1+1
Ne
1+1
Primijenjena psihologija - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRNP3PT
Principi testiranja
FPRNP3PT 8
3+3
Da
3+3
FPRNP3PTL
Psihopatologija
FPRNP3PTL 8
4+2
Da
4+2
FPRNP3STKG
Stres, trauma, kriza, gubitak
FPRNP3STKG 6
3+2
Da
3+2
FPRNP3PP
Psihologija potrošača
FPRNP3PP 4
2+1
Da
2+1
FPRNP3UM
Umjetnost
FPRNP3UM 4
2+1
Da
2+1
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
1+1
Ne
1+1
Primijenjena psihologija - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRNP3ŠSP
Škole i sistemi u psihologiji
FPRNP3ŠSP 6
3+2
Da
3+2
FPRNP3PE
Pedagogija
FPRNP3PE 6
3+2
Da
3+2
FPRNP3OZP
Organizaciono ponašanje
FPRNP3OZP 4
2+2
Da
2+2
FPRNP3PR
Psihologija rizika
FPRNP3PR 4
2+2
Da
2+2
FPRNP3DR
Diplomski rad
FPRNP3DR 10
Da
FPRNEIR3
Ekonomija i razvoj 3
FPRNEIR3 4
2+2
Ne
2+2
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
1+1
Ne
1+1
Matematika (trogodišnje) - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN_EIR
Ekonomija i razvoj
FPRN_EIR 4
2+4
Da
2+4
MAT3G_ANALIZA1
Analiza 1
MAT3G_ANALIZA1 8
4+4
Da
4+4
MAT_ANALGEOM
Analitička geometrija
MAT_ANALGEOM 8
2+4
Da
2+4
MAT_ELEM
Elementarna matematika
MAT_ELEM 6
2+3
Da
2+3
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
MAT_INF
Informatika
MAT_INF 4
2+2
Da
2+2
Matematika (trogodišnje) - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_LINALG
Linearna algebra
MAT_LINALG 8
4+4
Da
4+4
MAT3G_ANALIZA2
Analiza 2
MAT3G_ANALIZA2 8
4+4
Da
4+4
MAT_GEOM
Geometrija
MAT_GEOM 6
2+3
Da
2+3
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 4
2+2
Ne
2+2
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP1KV
Komunikacione vještine
FPRNP1KV 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP1SJ2
Strani jezik 2
FPRNP1SJ2 4
Ne
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 4
Ne
Matematika (trogodišnje) - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_ANALIZA3
Analiza 3
MAT_ANALIZA3 8
3+2
Da
3+2
MAT_ALGE
Algebra
MAT_ALGE 6
3+2
Da
3+2
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 8
4+0
Da
4+0
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
2+1
Ne
2+1
FPRN_JAVA
Java
FPRN_JAVA 8
2+2
Ne
2+2
FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora
FPRNP2KKG 4
2+2
Ne
2+2
Matematika (trogodišnje) - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_DIFJED
Diferencijalne jednačine
MAT_DIFJED 6
3+2
Da
3+2
MAT_NUM
Numerička analiza
MAT_NUM 8
3+2
Da
3+2
MAT_KOMB
Kombinatorika
MAT_KOMB 6
2+2
Da
2+2
MAT_PROGALG
Programiranje i algoritmi
MAT_PROGALG 6
2+3
Da
2+3
FPRN_TEHN
Tehnologija
FPRN_TEHN 4
2+2
Ne
2+2
FPRN2_OR
Osnovi računovodstva
FPRN2_OR 4
2+2
Ne
2+2
Matematika (trogodišnje) - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_VJEROV
Vjerovatnoća
MAT_VJEROV 8
2+2
Da
2+2
MAT_DISKR
Diskretna matematika
MAT_DISKR 6
2+2
Da
2+2
MAT_FINMAT
Finansijska matematika
MAT_FINMAT 6
2+2
Da
2+2
FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi
FPNER2SPA 6
2+3
Da
2+3
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 4
2+1
Da
2+1
Matematika (trogodišnje) - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_STAT
Statistika
MAT_STAT 8
2+2
Da
2+2
FPRNP3PE
Pedagogija
FPRNP3PE 6
3+2
Ne
3+2
FPRNP3PUO
Psihologija u obrazovanju
FPRNP3PUO 6
2+2
Ne
2+2
MAT_KOMPAN
Kompleksna analiza
MAT_KOMPAN 8
2+2
Ne
2+2
MAT_BIOHINŽ
Biohemijsko inženjerstvo
MAT_BIOHINŽ 4
2+2
Ne
2+2
MAT_DIPL
Diplomski rad
MAT_DIPL 10
Da
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1ELE
Elektrotehnika
FPNER1ELE 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1
FPNER1IM1 8
4+4+0
Da
4+4+0
FPNER1ARS
Arhitektura računarskih sistema
FPNER1ARS 6
3+1+2
Da
3+1+2
FPNER1ER
Ekonomija i razvoj
FPNER1ER 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER1PS
Psihologija
FPNER1PS 4
2+2+0
Da
2+2+0
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1AE
Analogna elektronika
FPNER1AE 6
3+2+1
Da
3+2+1
FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2
FPNER1IM2 8
4+4+0
Da
4+4+0
FPNER1PA
Programiranje i algoritmi
FPNER1PA 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPNER1PN
Prirodne nauke i inženjerstvo
FPNER1PN 4
2+2+0
Da
2+2+0
FPNER1LA
Linearna algebra
FPNER1LA 4
4+4
Da
4+4
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2DE
Digitalna elektronika
FPNER2DE 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
2+2
Da
2+2
FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi
FPNER2SPA 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora
FPRNP2KKG 4
2+2
Da
2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2SIS
Signali i sistemi
FPNER2SIS 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER2EK
Električna kola
FPNER2EK 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER2EMMI
Električna mjerenja i mjerni instrumenti
FPNER2EMMI 4
2+1+1
Da
2+1+1
FPNER2OS
Operativni sistemi
FPNER2OS 6
4+0+2
Da
4+0+2
FPNER2VS
Vjerovatnoća i statistika
FPNER2VS 6
2+3
Da
2+3
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3DT
Digitalna transformacija
FPNER3DT 6
4+2
Da
4+2
FPNER3IP
Istraživački projekat
FPNER3IP 4
0+0+4
Da
0+0+4
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 4
4+0+0
Da
4+0+0
FPNER4PWMA
Programiranje web i mobilnih aplikacija
FPNER4PWMA 8
4+2+2
Ne
4+2+2
FPNER3PM
Programiranje mikrokontrolera
FPNER3PM 8
4+2+2
Ne
4+2+2
FPNER3AI
Alternativni izvori energije i napajanja
FPNER3AI 8
4+2+2
Ne
4+2+2
FPNER2OOP
Objektno-orijentisano programiranje
FPNER2OOP 8
4+2+2
Ne
4+2+2
FPNER4SI
Softversko inženjerstvo
FPNER4SI 8
4+2+2
Ne
4+2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3KMT
Kompjuterske mreže i telekomunikacije
FPNER3KMT 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER3UP
Upravljanje projektima
FPNER3UP 4
2+0+2
Da
2+0+2
FPNER4DR
Diplomski rad
FPNER4DR 8
0+0+8
Da
0+0+8
FPNER4RONP
Računarstvo u oblaku i nauka o podacima
FPNER4RONP 6
2+2+2
Ne
2+2+2
FPNER3PRP
Paralelno programiranje
FPNER3PRP 6
2+2+2
Ne
2+2+2
FPNER3PEK
Projektovanje elektronskih kola
FPNER3PEK 6
3+0+3
Ne
3+0+3
FPNER3RA
Robotika i automatika
FPNER3RA 6
2+2+2
Ne
2+2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1ELE
Elektrotehnika
FPNER1ELE 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1
FPNER1IM1 8
4+4+0
Da
4+4+0
FPNER1ARS
Arhitektura računarskih sistema
FPNER1ARS 6
3+1+2
Da
3+1+2
FPNER1ER
Ekonomija i razvoj
FPNER1ER 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER1PS
Psihologija
FPNER1PS 4
2+2+0
Da
2+2+0
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1AE
Analogna elektronika
FPNER1AE 6
3+2+1
Da
3+2+1
FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2
FPNER1IM2 8
4+4+0
Da
4+4+0
FPNER1PA
Programiranje i algoritmi
FPNER1PA 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPNER1PN
Prirodne nauke i inženjerstvo
FPNER1PN 4
2+2+0
Da
2+2+0
FPNER1MM
Matematičko modelovanje i simulacije
FPNER1MM 4
2+0+2
Da
2+0+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2DE
Digitalna elektronika
FPNER2DE 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
2+2
Da
2+2
FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi
FPNER2SPA 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora
FPRNP2KKG 4
2+2
Da
2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2SIS
Signali i sistemi
FPNER2SIS 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER2EK
Električna kola
FPNER2EK 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER2EMMI
Električna mjerenja i mjerni instrumenti
FPNER2EMMI 4
2+1+1
Da
2+1+1
FPNER2OS
Operativni sistemi
FPNER2OS 6
4+0+2
Da
4+0+2
FPNER2VS
Vjerovatnoća i statistika
FPNER2VS 6
2+3
Da
2+3
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3DT
Digitalna transformacija
FPNER3DT 6
4+2
Da
4+2
FPNER3IP
Istraživački projekat
FPNER3IP 4
0+0+4
Da
0+0+4
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 4
4+0+0
Da
4+0+0
FPNER4PWMA
Programiranje web i mobilnih aplikacija
FPNER4PWMA 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPNER4SI
Softversko inženjerstvo
FPNER4SI 8
4+2+2
Ne
4+2+2
FPNER2OOP
Objektno-orijentisano programiranje
FPNER2OOP 8
4+2+2
Ne
4+2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3KMT
Kompjuterske mreže i telekomunikacije
FPNER3KMT 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER3UP
Upravljanje projektima
FPNER3UP 4
2+0+2
Da
2+0+2
FPNER4DR
Diplomski rad
FPNER4DR 8
0+0+8
Da
0+0+8
FPNER4RONP
Računarstvo u oblaku i nauka o podacima
FPNER4RONP 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER3PRP
Paralelno programiranje
FPNER3PRP 6
2+2+2
Da
2+2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1ELE
Elektrotehnika
FPNER1ELE 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1
FPNER1IM1 8
4+4+0
Da
4+4+0
FPNER1ARS
Arhitektura računarskih sistema
FPNER1ARS 6
3+1+2
Da
3+1+2
FPNER1ER
Ekonomija i razvoj
FPNER1ER 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER1PS
Psihologija
FPNER1PS 4
2+2+0
Da
2+2+0
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1AE
Analogna elektronika
FPNER1AE 6
3+2+1
Da
3+2+1
FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2
FPNER1IM2 8
4+4+0
Da
4+4+0
FPNER1PA
Programiranje i algoritmi
FPNER1PA 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPNER1PN
Prirodne nauke i inženjerstvo
FPNER1PN 4
2+2+0
Da
2+2+0
FPNER1MM
Matematičko modelovanje i simulacije
FPNER1MM 4
2+0+2
Da
2+0+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2DE
Digitalna elektronika
FPNER2DE 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
2+2
Da
2+2
FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi
FPNER2SPA 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora
FPRNP2KKG 4
2+2
Da
2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2SIS
Signali i sistemi
FPNER2SIS 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER2EK
Električna kola
FPNER2EK 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER2EMMI
Električna mjerenja i mjerni instrumenti
FPNER2EMMI 4
2+1+1
Da
2+1+1
FPNER2OS
Operativni sistemi
FPNER2OS 6
4+0+2
Da
4+0+2
FPNER2VS
Vjerovatnoća i statistika
FPNER2VS 6
2+3
Da
2+3
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3DT
Digitalna transformacija
FPNER3DT 6
4+2
Da
4+2
FPNER3IP
Istraživački projekat
FPNER3IP 4
0+0+4
Da
0+0+4
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 4
4+0+0
Da
4+0+0
FPNER3PM
Programiranje mikrokontrolera
FPNER3PM 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPNER3AI
Alternativni izvori energije i napajanja
FPNER3AI 8
4+2+2
Da
4+2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3KMT
Kompjuterske mreže i telekomunikacije
FPNER3KMT 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER3UP
Upravljanje projektima
FPNER3UP 4
2+0+2
Da
2+0+2
FPNER4DR
Diplomski rad
FPNER4DR 8
0+0+8
Da
0+0+8
FPNER3PEK
Projektovanje elektronskih kola
FPNER3PEK 6
3+0+3
Da
3+0+3
FPNER3RA
Robotika i automatika
FPNER3RA 6
2+2+2
Da
2+2+2
Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN_EIR
Ekonomija i razvoj
FPRN_EIR 4
2+4
Da
2+4
MAT3G_ANALIZA1
Analiza 1
MAT3G_ANALIZA1 8
4+4
Da
4+4
MAT_ANALGEOM
Analitička geometrija
MAT_ANALGEOM 8
2+4
Da
2+4
FPRNP1IN
Informatika
FPRNP1IN 4
2+2
Da
2+2
MAT_ELEM
Elementarna matematika
MAT_ELEM 6
2+3
Da
2+3
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_LINALG
Linearna algebra
MAT_LINALG 8
4+4
Da
4+4
MAT3G_ANALIZA2
Analiza 2
MAT3G_ANALIZA2 8
4+4
Da
4+4
MAT_GEOM
Geometrija
MAT_GEOM 6
2+3
Da
2+3
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 4
2+2
Ne
2+2
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP1KV
Komunikacione vještine
FPRNP1KV 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP1SJ2
Strani jezik 2
FPRNP1SJ2 4
Ne
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 4
Ne
Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_ANALIZA3
Analiza 3
MAT_ANALIZA3 8
3+2
Da
3+2
MAT_ALGE
Algebra
MAT_ALGE 6
3+2
Da
3+2
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 8
4+0
Da
4+0
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
2+1
Ne
2+1
FPRN_JAVA
Java
FPRN_JAVA 8
2+2
Ne
2+2
FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora
FPRNP2KKG 4
2+2
Ne
2+2
Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_DIFJED
Diferencijalne jednačine
MAT_DIFJED 6
3+2
Da
3+2
MAT_NUM
Numerička analiza
MAT_NUM 8
3+2
Da
3+2
MAT_KOMB
Kombinatorika
MAT_KOMB 6
2+2
Da
2+2
MAT_PROGALG
Programiranje i algoritmi
MAT_PROGALG 6
2+3
Da
2+3
FPRN_TEHN
Tehnologija
FPRN_TEHN 4
2+2
Ne
2+2
FPRN_MONEK
Monetarna ekonomija i bankarstvo
FPRN_MONEK 4
2+2
Ne
2+2
Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_VJEROV
Vjerovatnoća
MAT_VJEROV 8
2+2
Da
2+2
MAT_DISKR
Diskretna matematika
MAT_DISKR 6
2+2
Da
2+2
MAT_FINMAT
Finansijska matematika
MAT_FINMAT 6
2+2
Da
2+2
FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi
FPNER2SPA 6
2+3
Da
2+3
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 4
2+1
Da
2+1
Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_STAT
Statistika
MAT_STAT 8
2+2
Da
2+2
FPRNP3PE
Pedagogija
FPRNP3PE 6
3+2
Da
3+2
FPRNP3PUO
Psihologija u obrazovanju
FPRNP3PUO 6
2+2
Da
2+2
MAT_DIPL
Diplomski rad
MAT_DIPL 10
Da
Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN_EIR
Ekonomija i razvoj
FPRN_EIR 4
2+4
Da
2+4
MAT3G_ANALIZA1
Analiza 1
MAT3G_ANALIZA1 8
4+4
Da
4+4
MAT_ANALGEOM
Analitička geometrija
MAT_ANALGEOM 8
2+4
Da
2+4
FPRNP1IN
Informatika
FPRNP1IN 4
2+2
Da
2+2
MAT_ELEM
Elementarna matematika
MAT_ELEM 6
2+3
Da
2+3
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_LINALG
Linearna algebra
MAT_LINALG 8
4+4
Da
4+4
MAT3G_ANALIZA2
Analiza 2
MAT3G_ANALIZA2 8
4+4
Da
4+4
MAT_GEOM
Geometrija
MAT_GEOM 6
2+3
Da
2+3
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 4
2+2
Ne
2+2
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP1KV
Komunikacione vještine
FPRNP1KV 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP1SJ2
Strani jezik 2
FPRNP1SJ2 4
Ne
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 4
Ne
Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_ANALIZA3
Analiza 3
MAT_ANALIZA3 8
3+2
Da
3+2
MAT_ALGE
Algebra
MAT_ALGE 6
3+2
Da
3+2
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 8
4+0
Da
4+0
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
2+1
Ne
2+1
FPRN_JAVA
Java
FPRN_JAVA 8
2+2
Ne
2+2
FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora
FPRNP2KKG 4
2+2
Ne
2+2
Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_DIFJED
Diferencijalne jednačine
MAT_DIFJED 6
3+2
Da
3+2
MAT_NUM
Numerička analiza
MAT_NUM 8
3+2
Da
3+2
MAT_KOMB
Kombinatorika
MAT_KOMB 6
2+2
Da
2+2
MAT_PROGALG
Programiranje i algoritmi
MAT_PROGALG 6
2+3
Da
2+3
FPRN_TEHN
Tehnologija
FPRN_TEHN 4
2+2
Ne
2+2
FPRN_MONEK
Monetarna ekonomija i bankarstvo
FPRN_MONEK 4
2+2
Ne
2+2
Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_VJEROV
Vjerovatnoća
MAT_VJEROV 8
2+2
Da
2+2
MAT_DISKR
Diskretna matematika
MAT_DISKR 6
2+2
Da
2+2
MAT_FINMAT
Finansijska matematika
MAT_FINMAT 6
2+2
Da
2+2
FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi
FPNER2SPA 6
2+3
Da
2+3
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 4
2+1
Da
2+1
Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_STAT
Statistika
MAT_STAT 8
2+2
Da
2+2
MAT_KOMPAN
Kompleksna analiza
MAT_KOMPAN 8
2+2
Da
2+2
MAT_BIOHINŽ
Biohemijsko inženjerstvo
MAT_BIOHINŽ 4
2+2
Da
2+2
MAT_DIPL
Diplomski rad
MAT_DIPL 10
Da
Geodezija - Geodezija - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1
FPNER1IM1 8
2+4
Da
2+4
PN1TFI
Tehnička fizika I
PN1TFI 6
3+3
Da
3+3
FPNER1EIP
Ekonomija i preduzetništvo
FPNER1EIP 4
2+2
Da
2+2
PN1IRG1
Informatika i računarska geometrija
PN1IRG1 8
2+4
Da
2+4
FPRN1OG
Osnove geonauke
FPRN1OG 4
2+2
Da
2+2
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 2
Ne
Geodezija - Geodezija - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2
FPNER1IM2 6
2+3
Da
2+3
FPRN1TFII
Tehnička fizika II
FPRN1TFII 6
2+2
Da
2+2
FPRN1TGM
Tehnike geodetskih mjerenja
FPRN1TGM 4
2+3
Da
2+3
FPRN1TGGM
Teorije grešaka geodetskih mjerenja
FPRN1TGGM 8
3+4
Da
3+4
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 6
2+2
Da
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
1+1
Ne
1+1
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 2
Ne
Geodezija - Geodezija - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN2MVS
Matematička vjerovatnoća i statistika
FPRN2MVS 6
2+3
Da
2+3
FPRN2GPI
Geodetski premjer I
FPRN2GPI 6
3+3
Da
3+3
FPRN2PA
Programiranje i algoritmi
FPRN2PA 6
2+3
Da
2+3
FPRN2GI1
Geoinformatika I
FPRN2GI1 6
3+2
Da
3+2
FPRN2RI
Račun izravnanja
FPRN2RI 6
2+2
Da
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - Geodezija - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN2_GPII
Geodetski premjer II
FPRN2_GPII 8
2+3+2
Da
2+3+2
FPRN2_GI2
Geoinformatika II
FPRN2_GI2 6
3+2
Da
3+2
FPRN2_FUUF
Fotografija i uvod u fotogrametriju
FPRN2_FUUF 8
3+3
Da
3+3
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
2+2
Da
2+2
FPRN2_OR
Osnovi računovodstva
FPRN2_OR 4
2+0
Da
2+0
FPNER2EIR2
Ekonomija i razvoj 2
FPNER2EIR2 2
2+0
Ne
2+0
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - Geodezija - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN3_GM
Geodetska metrologija
FPRN3_GM 6
2+2
Da
2+2
FPRN3_ST
Satelitska geodezija
FPRN3_ST 8
2+2
Da
2+2
FPRN3_IG1
Inženjerska geodezija 1
FPRN3_IG1 6
2+2
Da
2+2
FPRN3_UMJG
Umjetnost
FPRN3_UMJG 4
2+1
Da
2+1
FPRN3_DPIP
Državni premjer i propisi
FPRN3_DPIP 6
2+2
Da
2+2
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - Geodezija - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN3_IG2
Inženjerska geodezija 2
FPRN3_IG2 8
2+2+4
Da
2+2+4
FPRN3_OMUG
Osnove menadžmenta u geodeziji
FPRN3_OMUG 6
2+0
Da
2+0
FPRN3_KARTOGRAFIJA
Kartografija
FPRN3_KARTOGRAFIJA 4
2+2
Da
2+2
FPRNP3DR
Diplomski rad
FPRNP3DR 10
Da
FPRN3_UPIP
Urbanističko planiranje i projektovanje
FPRN3_UPIP 4
Da
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
1+1
Ne
1+1
FPRNEIR3
Ekonomija i razvoj 3
FPRNEIR3 2
Ne
Geodezija - Geoinformatika - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1
FPNER1IM1 8
2+4
Da
2+4
PN1TFI
Tehnička fizika I
PN1TFI 6
3+3
Da
3+3
FPNER1EIP
Ekonomija i preduzetništvo
FPNER1EIP 4
2+2
Da
2+2
PN1IRG1
Informatika i računarska geometrija
PN1IRG1 8
2+4
Da
2+4
FPRN1OG
Osnove geonauke
FPRN1OG 4
2+2
Da
2+2
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 2
Ne
Geodezija - Geoinformatika - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2
FPNER1IM2 6
2+3
Da
2+3
FPRN1TFII
Tehnička fizika II
FPRN1TFII 6
2+2
Da
2+2
FPRN1TGM
Tehnike geodetskih mjerenja
FPRN1TGM 4
2+3
Da
2+3
FPRN1TGGM
Teorije grešaka geodetskih mjerenja
FPRN1TGGM 8
3+4
Da
3+4
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 6
2+2
Da
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
1+1
Ne
1+1
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 2
Ne
Geodezija - Geoinformatika - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN2MVS
Matematička vjerovatnoća i statistika
FPRN2MVS 6
2+3
Da
2+3
FPRN2GPI
Geodetski premjer I
FPRN2GPI 6
3+3
Da
3+3
FPRN2PA
Programiranje i algoritmi
FPRN2PA 6
2+3
Da
2+3
FPRN2GI1
Geoinformatika I
FPRN2GI1 6
3+2
Da
3+2
FPRN2RI
Račun izravnanja
FPRN2RI 6
2+2
Da
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - Geoinformatika - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN2_GPII
Geodetski premjer II
FPRN2_GPII 8
2+3+2
Da
2+3+2
FPRN2_GI2
Geoinformatika II
FPRN2_GI2 6
3+2
Da
3+2
FPRN2_FUUF
Fotografija i uvod u fotogrametriju
FPRN2_FUUF 8
3+3
Da
3+3
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
2+2
Da
2+2
FPRN2_OR
Osnovi računovodstva
FPRN2_OR 4
2+0
Da
2+0
FPNER2EIR2
Ekonomija i razvoj 2
FPNER2EIR2 2
2+0
Ne
2+0
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - Geoinformatika - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN3_GM
Geodetska metrologija
FPRN3_GM 6
2+2
Da
2+2
FPRN3_ST
Satelitska geodezija
FPRN3_ST 8
2+2
Da
2+2
FPRN3_IG1
Inženjerska geodezija 1
FPRN3_IG1 6
2+2
Da
2+2
FPRN3_UMJG
Umjetnost
FPRN3_UMJG 4
2+1
Da
2+1
FPRN3_DPIP
Državni premjer i propisi
FPRN3_DPIP 6
2+2
Da
2+2
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - Geoinformatika - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN3_IG2
Inženjerska geodezija 2
FPRN3_IG2 8
2+2+4
Da
2+2+4
FPRN3_KARTOGRAFIJA
Kartografija
FPRN3_KARTOGRAFIJA 4
2+2
Da
2+2
FPRNP3DR
Diplomski rad
FPRNP3DR 10
Da
FPRN3_UPIP
Urbanističko planiranje i projektovanje
FPRN3_UPIP 4
Da
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
1+1
Ne
1+1
FPRNEIR3
Ekonomija i razvoj 3
FPRNEIR3 2
Ne
FPRN3PRO_GIS
Projektovanje GIS i Web GIS
FPRN3PRO_GIS 8
3+2
Da
3+2