Predmeti

Matematika - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_ELEM
Elementarna matematika
MAT_ELEM 6
2+4
Da
2+4
MAT_ANAL1dio1
Analiza I prvi dio
MAT_ANAL1dio1 8
4+4
Da
4+4
MAT_ANALGEOM
Analitička geometrija
MAT_ANALGEOM 8
2+4
Da
2+4
MAT_INF
Informatika
MAT_INF 4
2+2
Da
2+2
FPRN_EIR
Ekonomija i razvoj
FPRN_EIR 4
2+4
Da
2+4
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Matematika - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_LINALG
Linearna algebra
MAT_LINALG 8
4+4
Da
4+4
MAT_ANAL1dio2
Analiza I drugi dio
MAT_ANAL1dio2 8
4+4
Da
4+4
MAT_GEOM
Geometrija
MAT_GEOM 6
2+3
Da
2+3
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 4
Da
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
Da
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 4
Ne
Matematika - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_ANAL2
Analiza 2
MAT_ANAL2 8
4+4
Da
4+4
MAT_ALG
Algebra sa primjenama
MAT_ALG 8
4+4
Da
4+4
MAT_KOMB
Kombinatorika
MAT_KOMB 6
2+2
Da
2+2
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
Da
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 4
4+4
Da
4+4
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Matematika - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_FIZ
Fizika
MAT_FIZ 6
Da
MAT_DPJ
Diferencijalne i parcijalne jednačine
MAT_DPJ 6
Da
MAT_NUM
Numerička analiza
MAT_NUM 8
Da
MAT_PROGALG
Programiranje i algoritmi
MAT_PROGALG 6
Da
FPRN_TEHN
Tehnologija
FPRN_TEHN 4
Da
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
FPRNEIR2
Ekonomija i razvoj 2
FPRNEIR2 4
Ne
Matematika - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_KOMPAN
Kompleksna analiza
MAT_KOMPAN 8
Da
MAT_PROG2
Programiranje 2
MAT_PROG2 8
Da
MAT_ISTFIL
Istorija i filozofija matematike
MAT_ISTFIL 4
Da
MAT_VJEROV
Vjerovatnoća
MAT_VJEROV 6
Da
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
Ne
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 4
Da
Matematika - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_FINMAT
Finansijska matematika
MAT_FINMAT 6
Da
MAT_DISKR
Diskretna matematika
MAT_DISKR 8
Da
MAT_STAT
Statistika
MAT_STAT 6
Da
MAT_PROJ
Istraživački projekat: programiranje
MAT_PROJ 6
Da
MAT_BIOHINŽ
Biohemijsko inženjerstvo
MAT_BIOHINŽ 4
Da
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
Ne
FPRNEIR3
Ekonomija i razvoj 3
FPRNEIR3 4
Ne
Matematika - 7. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_INOVMOD
Inovativno modeliranje
MAT_INOVMOD 6
3+0
Da
3+0
MAT_MATMOD
Matematičko modeliranje
MAT_MATMOD 6
2+2
Da
2+2
MAT_AKT
Aktuarska matematika
MAT_AKT 6
2+2
Da
2+2
MAT_BIOINF
Bioinformatika
MAT_BIOINF 4
2+2
Da
2+2
MAT_SLUPROC
Slučajni procesi
MAT_SLUPROC 8
3+3
Da
3+3
Matematika - 8. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRNP3PE
Pedagogija
FPRNP3PE 6
3+3
Da
3+3
MAT_MMM
Matematički modeli u meteorologiji
MAT_MMM 6
2+2
Da
2+2
MAT_MAR
Matematička analiza rizika
MAT_MAR 8
2+2
Da
2+2
MAT_DIPL
Diplomski rad
MAT_DIPL 10
Da
Elektrotehnika i računarstvo - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1ELE
Elektrotehnika
FPNER1ELE 10
4+4
Da
4+4
FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1
FPNER1IM1 8
3+3
Da
3+3
FPNER1PS
Psihologija
FPNER1PS 6
2+2
Da
2+2
FPNER1EIP
Ekonomija i preduzetništvo
FPNER1EIP 6
2+2
Da
2+2
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Elektrotehnika i računarstvo - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2
FPNER1IM2 10
3+3
Da
3+3
FPNER1ORS
Organizacija računarskih sistema
FPNER1ORS 8
3+2
Da
3+2
FPNER1PN
Prirodne nauke i inženjerstvo
FPNER1PN 6
2+2
Da
2+2
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 6
2+2
Da
2+2
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 0
Ne
Elektrotehnika i računarstvo - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2EL
Elektronika
FPNER2EL 8
3+3
Da
3+3
FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi
FPNER2SPA 8
3+2
Da
3+2
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 8
3+2
Da
3+2
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 6
2+2
Da
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Elektrotehnika i računarstvo - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2EK
Električna kola
FPNER2EK 10
4+2
Da
4+2
FPNER2VS
Vjerovatnoća i statistika
FPNER2VS 6
2+2
Da
2+2
FPNER2SIS
Signali i sistemi
FPNER2SIS 8
3+2
Da
3+2
FPNER2EM
Električna mjerenja
FPNER2EM 6
2+2
Da
2+2
FPNER2EIR2
Ekonomija i razvoj 2
FPNER2EIR2 2
2+1
Ne
2+1
Elektrotehnika i računarstvo - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3DOS
Digitalna obrada signala
FPNER3DOS 8
3+2
Da
3+2
FPNER3PP
Primijenjeno programiranje
FPNER3PP 8
3+2
Da
3+2
FPNER3BI
Bioinformatika
FPNER3BI 8
3+2
Da
3+2
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 6
2+2
Da
2+2
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
Ne
Elektrotehnika i računarstvo - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3EES
Elektroenergetski sistemi i obnovljivi izvori energije
FPNER3EES 8
3+2
Da
3+2
FPNER3RA
Robotika i automatika
FPNER3RA 8
3+2
Da
3+2
FPNER3TRM
Telekomunikacije i računarske mreže
FPNER3TRM 8
3+2
Da
3+2
FPNER3AROS
Arhitektura računara i operativni sistemi
FPNER3AROS 6
2+2
Da
2+2
FPNER3ER3
Ekonomija i razvoj III
FPNER3ER3 0
2+1
Ne
2+1
Elektrotehnika i računarstvo - 7. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER4SI
Softversko inženjerstvo
FPNER4SI 8
3+2
Da
3+2
FPNER4ISP
Inteligentni sistemi sa primjenama
FPNER4ISP 8
3+2
Da
3+2
FPNER4SP
Semestralni projekat
FPNER4SP 6
3+2
Da
3+2
FPNER4EE
Energetska elektronika
FPNER4EE 8
3+2
Ne
3+2
FPNER4ST
Savremene tehnologije
FPNER4ST 8
3+2
Ne
3+2
Elektrotehnika i računarstvo - 8. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER4DR
Diplomski rad
FPNER4DR 8
3+2
Da
3+2
FPNER4MS
Multimedijalni sistemi
FPNER4MS 8
3+2
Ne
3+2
FPNER4PWMA
Programiranje web i mobilnih aplikacija
FPNER4PWMA 8
3+2
Ne
3+2
FPNER4RONP
Računarstvo u oblaku i nauka o podacima
FPNER4RONP 8
3+2
Ne
3+2
FPNER4ME
Medicinska elektronika
FPNER4ME 8
3+2
Ne
3+2
FPRNP1KV
Komunikacione vještine
FPRNP1KV 6
2+2
Da
2+2
Geodezija - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1
FPNER1IM1 8
2+4
Da
2+4
PN1TFI
Tehnička fizika I
PN1TFI 6
3+3
Da
3+3
FPNER1EIP
Ekonomija i preduzetništvo
FPNER1EIP 4
2+2
Da
2+2
PN1IRG1
Informatika i računarska geometrija
PN1IRG1 8
2+4
Da
2+4
FPRN1OG
Osnove geonauke
FPRN1OG 4
2+2
Da
2+2
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 2
Ne
Geodezija - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2
FPNER1IM2 6
2+3
Da
2+3
FPRN1TFII
Tehnička fizika II
FPRN1TFII 6
2+2
Da
2+2
FPRN1TGM
Tehnike geodetskih mjerenja
FPRN1TGM 4
2+3
Da
2+3
FPRN1TGGM
Teorije grešaka geodetskih mjerenja
FPRN1TGGM 8
3+4
Da
3+4
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 6
2+2
Da
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
1+1
Ne
1+1
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 2
Ne
Geodezija - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN2MVS
Matematička vjerovatnoća i statistika
FPRN2MVS 6
2+3
Da
2+3
FPRN2GPI
Geodetski premjer I
FPRN2GPI 6
3+3
Da
3+3
FPRN2PA
Programiranje i algoritmi
FPRN2PA 6
2+3
Da
2+3
FPRN2GI1
Geoinformatika I
FPRN2GI1 6
3+2
Da
3+2
FPRN2RI
Račun izravnanja
FPRN2RI 6
2+2
Da
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN2_GPII
Geodetski premjer II
FPRN2_GPII 8
2+3+2
Da
2+3+2
FPRN2_GI2
Geoinformatika II
FPRN2_GI2 6
3+2
Da
3+2
FPRN2_FUUF
Fotografija i uvod u fotogrametriju
FPRN2_FUUF 8
3+3
Da
3+3
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
2+2
Da
2+2
FPRN2_OR
Osnovi računovodstva
FPRN2_OR 4
2+0
Da
2+0
FPNER2EIR2
Ekonomija i razvoj 2
FPNER2EIR2 2
2+0
Ne
2+0
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN3_GM
Geodetska metrologija
FPRN3_GM 6
2+2
Da
2+2
FPRN3_ST
Satelitska geodezija
FPRN3_ST 8
2+2
Da
2+2
FPRN3_IG1
Inženjerska geodezija 1
FPRN3_IG1 6
2+2
Da
2+2
FPRN3_UMJG
Umjetnost
FPRN3_UMJG 4
2+1
Da
2+1
FPRN3_DPIP
Državni premjer i propisi
FPRN3_DPIP 6
2+2
Da
2+2
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN3_IG2
Inženjerska geodezija 2
FPRN3_IG2 8
2+2+4
Da
2+2+4
FPRN3_OMUG
Osnove menadžmenta u geodeziji
FPRN3_OMUG 6
2+0
Da
2+0
FPRN3_KARTOGRAFIJA
Kartografija
FPRN3_KARTOGRAFIJA 4
2+2
Da
2+2
FPRNP3DR
Diplomski rad
FPRNP3DR 10
Da
FPRN3_UPIP
Urbanističko planiranje i projektovanje
FPRN3_UPIP 4
Da
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
1+1
Ne
1+1
FPRNEIR3
Ekonomija i razvoj 3
FPRNEIR3 2
Ne
Primijenjena psihologija - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRNP1OP
Opšta psihologija
FPRNP1OP 8
4+2
Da
4+2
FPRNP1MI1
Metodologija istraživanja 1
FPRNP1MI1 8
4+2
Da
4+2
FPRNP1UG
Geometrijski koncepti u psihologiji
FPRNP1UG 6
2+2
Da
2+2
FPRN_EIR
Ekonomija i razvoj
FPRN_EIR 4
2+2
Da
2+2
FPRNP1IN
Informatika
FPRNP1IN 4
2+2
Da
2+2
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
1+1
Ne
1+1
Primijenjena psihologija - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRNP1URP
Uvod u razvojnu psihologiju
FPRNP1URP 6
3+2
Da
3+2
FPRNP1USP
Uvod u socijalnu psihologiju
FPRNP1USP 6
3+2
Da
3+2
FPRNP1MI2
Metodologija istraživanja 2
FPRNP1MI2 6
3+2
Da
3+2
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 4
2+2
Da
2+2
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
2+2
Da
2+2
FPRNP1KV
Komunikacione vještine
FPRNP1KV 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP1SJ2
Strani jezik 2
FPRNP1SJ2 4
2+2
Ne
2+2
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 4
2+2
Ne
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
1+1
Ne
1+1
Primijenjena psihologija - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRNP2PB
Psihobiologija
FPRNP2PB 8
4+2
Da
4+2
FPRNP2MVM
Multivarijantne metode
FPRNP2MVM 8
3+3
Da
3+3
FPRNP2PGO
Psihologija grupa i organizacije
FPRNP2PGO 6
3+2
Da
3+2
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
2+1
Da
2+1
FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora
FPRNP2KKG 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP2SJ3
Strani jezik 3
FPRNP2SJ3 4
2+2
Ne
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
1+1
Ne
1+1
Primijenjena psihologija - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRNP2RPOD
Razvojna psihologija odraslog doba
FPRNP2RPOD 8
4+2
Da
4+2
FPRNP2PL
Psihologija ličnosti
FPRNP2PL 8
4+2
Da
4+2
FPRNP2PIM
Psihologija i menadžment
FPRNP2PIM 6
3+2
Da
3+2
FPRN_TEHN
Tehnologija
FPRN_TEHN 4
2+2
Da
2+2
FPRNP2UKP
Uvod u kliničku psihologiju
FPRNP2UKP 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP2SJ4
Strani jezik 4
FPRNP2SJ4 4
2+2
Ne
2+2
FPRNEIR2
Ekonomija i razvoj 2
FPRNEIR2 4
2+2
Ne
2+2
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
1+1
Ne
1+1
Primijenjena psihologija - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRNP3PT
Principi testiranja
FPRNP3PT 8
3+3
Da
3+3
FPRNP3PTL
Psihopatologija
FPRNP3PTL 8
4+2
Da
4+2
FPRNP3STKG
Stres, trauma, kriza, gubitak
FPRNP3STKG 6
3+2
Da
3+2
FPRNP3PP
Psihologija potrošača
FPRNP3PP 4
2+1
Da
2+1
FPRNP3UM
Umjetnost
FPRNP3UM 4
2+1
Da
2+1
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
1+1
Ne
1+1
Primijenjena psihologija - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRNP3ŠSP
Škole i sistemi u psihologiji
FPRNP3ŠSP 6
3+2
Da
3+2
FPRNP3PE
Pedagogija
FPRNP3PE 6
3+2
Da
3+2
FPRNP3OZP
Organizaciono ponašanje
FPRNP3OZP 4
2+2
Da
2+2
FPRNP3PR
Psihologija rizika
FPRNP3PR 4
2+2
Da
2+2
FPRNP3DR
Diplomski rad
FPRNP3DR 10
Da
FPRNEIR3
Ekonomija i razvoj 3
FPRNEIR3 4
2+2
Ne
2+2
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
1+1
Ne
1+1
Matematika (trogodišnje) - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN_EIR
Ekonomija i razvoj
FPRN_EIR 4
2+4
Da
2+4
MAT3G_ANALIZA1
Analiza 1
MAT3G_ANALIZA1 8
4+4
Da
4+4
MAT_ANALGEOM
Analitička geometrija
MAT_ANALGEOM 8
2+4
Da
2+4
MAT_ELEM
Elementarna matematika
MAT_ELEM 6
2+3
Da
2+3
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
MAT_INF
Informatika
MAT_INF 4
2+2
Da
2+2
Matematika (trogodišnje) - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_LINALG
Linearna algebra
MAT_LINALG 8
4+4
Da
4+4
MAT3G_ANALIZA2
Analiza 2
MAT3G_ANALIZA2 8
4+4
Da
4+4
MAT_GEOM
Geometrija
MAT_GEOM 6
2+3
Da
2+3
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 4
2+2
Ne
2+2
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP1KV
Komunikacione vještine
FPRNP1KV 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP1SJ2
Strani jezik 2
FPRNP1SJ2 4
Ne
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 4
Ne
Matematika (trogodišnje) - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_ANALIZA3
Analiza 3
MAT_ANALIZA3 8
3+2
Da
3+2
MAT_ALGE
Algebra
MAT_ALGE 6
3+2
Da
3+2
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 8
4+0
Da
4+0
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
2+1
Ne
2+1
FPRN_JAVA
Java
FPRN_JAVA 8
2+2
Ne
2+2
FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora
FPRNP2KKG 4
2+2
Ne
2+2
Matematika (trogodišnje) - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_DIFJED
Diferencijalne jednačine
MAT_DIFJED 6
3+2
Da
3+2
MAT_NUM
Numerička analiza
MAT_NUM 8
3+2
Da
3+2
MAT_KOMB
Kombinatorika
MAT_KOMB 6
2+2
Da
2+2
MAT_PROGALG
Programiranje i algoritmi
MAT_PROGALG 6
2+3
Da
2+3
FPRN_TEHN
Tehnologija
FPRN_TEHN 4
2+2
Ne
2+2
FPRN2_OR
Osnovi računovodstva
FPRN2_OR 4
2+2
Ne
2+2
Matematika (trogodišnje) - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_VJEROV
Vjerovatnoća
MAT_VJEROV 8
2+2
Da
2+2
MAT_DISKR
Diskretna matematika
MAT_DISKR 6
2+2
Da
2+2
MAT_FINMAT
Finansijska matematika
MAT_FINMAT 6
2+2
Da
2+2
FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi
FPNER2SPA 6
2+3
Da
2+3
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 4
2+1
Da
2+1
Matematika (trogodišnje) - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_STAT
Statistika
MAT_STAT 8
2+2
Da
2+2
FPRNP3PE
Pedagogija
FPRNP3PE 6
3+2
Ne
3+2
FPRNP3PUO
Psihologija u obrazovanju
FPRNP3PUO 6
2+2
Ne
2+2
MAT_KOMPAN
Kompleksna analiza
MAT_KOMPAN 8
2+2
Ne
2+2
MAT_BIOHINŽ
Biohemijsko inženjerstvo
MAT_BIOHINŽ 4
2+2
Ne
2+2
MAT_DIPL
Diplomski rad
MAT_DIPL 10
Da
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1ELE
Elektrotehnika
FPNER1ELE 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1
FPNER1IM1 8
4+4+0
Da
4+4+0
FPNER1ARS
Arhitektura računarskih sistema
FPNER1ARS 6
3+1+2
Da
3+1+2
FPNER1ER
Ekonomija i razvoj
FPNER1ER 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER1PS
Psihologija
FPNER1PS 4
2+2+0
Da
2+2+0
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1AE
Analogna elektronika
FPNER1AE 6
3+2+1
Da
3+2+1
FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2
FPNER1IM2 8
4+4+0
Da
4+4+0
FPNER1PA
Programiranje i algoritmi
FPNER1PA 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPNER1PN
Prirodne nauke i inženjerstvo
FPNER1PN 4
2+2+0
Da
2+2+0
FPNER1LA
Linearna algebra
FPNER1LA 4
4+4
Da
4+4
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2DE
Digitalna elektronika
FPNER2DE 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
2+2
Da
2+2
FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi
FPNER2SPA 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora
FPRNP2KKG 4
2+2
Da
2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2SIS
Signali i sistemi
FPNER2SIS 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER2EK
Električna kola
FPNER2EK 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER2EMMI
Električna mjerenja i mjerni instrumenti
FPNER2EMMI 4
2+1+1
Da
2+1+1
FPNER2OS
Operativni sistemi
FPNER2OS 6
4+0+2
Da
4+0+2
FPNER2VS
Vjerovatnoća i statistika
FPNER2VS 6
2+3
Da
2+3
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3DT
Digitalna transformacija
FPNER3DT 6
4+2
Da
4+2
FPNER3IP
Istraživački projekat
FPNER3IP 4
0+0+4
Da
0+0+4
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 4
4+0+0
Da
4+0+0
FPNER4PWMA
Programiranje web i mobilnih aplikacija
FPNER4PWMA 8
4+2+2
Ne
4+2+2
FPNER3PM
Programiranje mikrokontrolera
FPNER3PM 8
4+2+2
Ne
4+2+2
FPNER3AI
Alternativni izvori energije i napajanja
FPNER3AI 8
4+2+2
Ne
4+2+2
FPNER2OOP
Objektno-orijentisano programiranje
FPNER2OOP 8
4+2+2
Ne
4+2+2
FPNER4SI
Softversko inženjerstvo
FPNER4SI 8
4+2+2
Ne
4+2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3KMT
Kompjuterske mreže i telekomunikacije
FPNER3KMT 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER3UP
Upravljanje projektima
FPNER3UP 4
2+0+2
Da
2+0+2
FPNER4DR
Diplomski rad
FPNER4DR 8
0+0+8
Da
0+0+8
FPNER4RONP
Računarstvo u oblaku i nauka o podacima
FPNER4RONP 6
2+2+2
Ne
2+2+2
FPNER3PRP
Paralelno programiranje
FPNER3PRP 6
2+2+2
Ne
2+2+2
FPNER3PEK
Projektovanje elektronskih kola
FPNER3PEK 6
3+0+3
Ne
3+0+3
FPNER3RA
Robotika i automatika
FPNER3RA 6
2+2+2
Ne
2+2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1ELE
Elektrotehnika
FPNER1ELE 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1
FPNER1IM1 8
4+4+0
Da
4+4+0
FPNER1ARS
Arhitektura računarskih sistema
FPNER1ARS 6
3+1+2
Da
3+1+2
FPNER1ER
Ekonomija i razvoj
FPNER1ER 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER1PS
Psihologija
FPNER1PS 4
2+2+0
Da
2+2+0
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1AE
Analogna elektronika
FPNER1AE 6
3+2+1
Da
3+2+1
FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2
FPNER1IM2 8
4+4+0
Da
4+4+0
FPNER1PA
Programiranje i algoritmi
FPNER1PA 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPNER1PN
Prirodne nauke i inženjerstvo
FPNER1PN 4
2+2+0
Da
2+2+0
FPNER1MM
Matematičko modelovanje i simulacije
FPNER1MM 4
2+0+2
Da
2+0+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2DE
Digitalna elektronika
FPNER2DE 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
2+2
Da
2+2
FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi
FPNER2SPA 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora
FPRNP2KKG 4
2+2
Da
2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2SIS
Signali i sistemi
FPNER2SIS 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER2EK
Električna kola
FPNER2EK 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER2EMMI
Električna mjerenja i mjerni instrumenti
FPNER2EMMI 4
2+1+1
Da
2+1+1
FPNER2OS
Operativni sistemi
FPNER2OS 6
4+0+2
Da
4+0+2
FPNER2VS
Vjerovatnoća i statistika
FPNER2VS 6
2+3
Da
2+3
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3DT
Digitalna transformacija
FPNER3DT 6
4+2
Da
4+2
FPNER3IP
Istraživački projekat
FPNER3IP 4
0+0+4
Da
0+0+4
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 4
4+0+0
Da
4+0+0
FPNER4PWMA
Programiranje web i mobilnih aplikacija
FPNER4PWMA 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPNER4SI
Softversko inženjerstvo
FPNER4SI 8
4+2+2
Ne
4+2+2
FPNER2OOP
Objektno-orijentisano programiranje
FPNER2OOP 8
4+2+2
Ne
4+2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3KMT
Kompjuterske mreže i telekomunikacije
FPNER3KMT 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER3UP
Upravljanje projektima
FPNER3UP 4
2+0+2
Da
2+0+2
FPNER4DR
Diplomski rad
FPNER4DR 8
0+0+8
Da
0+0+8
FPNER4RONP
Računarstvo u oblaku i nauka o podacima
FPNER4RONP 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER3PRP
Paralelno programiranje
FPNER3PRP 6
2+2+2
Da
2+2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1ELE
Elektrotehnika
FPNER1ELE 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1
FPNER1IM1 8
4+4+0
Da
4+4+0
FPNER1ARS
Arhitektura računarskih sistema
FPNER1ARS 6
3+1+2
Da
3+1+2
FPNER1ER
Ekonomija i razvoj
FPNER1ER 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER1PS
Psihologija
FPNER1PS 4
2+2+0
Da
2+2+0
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1AE
Analogna elektronika
FPNER1AE 6
3+2+1
Da
3+2+1
FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2
FPNER1IM2 8
4+4+0
Da
4+4+0
FPNER1PA
Programiranje i algoritmi
FPNER1PA 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPNER1PN
Prirodne nauke i inženjerstvo
FPNER1PN 4
2+2+0
Da
2+2+0
FPNER1MM
Matematičko modelovanje i simulacije
FPNER1MM 4
2+0+2
Da
2+0+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2DE
Digitalna elektronika
FPNER2DE 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
2+2
Da
2+2
FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi
FPNER2SPA 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora
FPRNP2KKG 4
2+2
Da
2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER2SIS
Signali i sistemi
FPNER2SIS 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER2EK
Električna kola
FPNER2EK 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER2EMMI
Električna mjerenja i mjerni instrumenti
FPNER2EMMI 4
2+1+1
Da
2+1+1
FPNER2OS
Operativni sistemi
FPNER2OS 6
4+0+2
Da
4+0+2
FPNER2VS
Vjerovatnoća i statistika
FPNER2VS 6
2+3
Da
2+3
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3DT
Digitalna transformacija
FPNER3DT 6
4+2
Da
4+2
FPNER3IP
Istraživački projekat
FPNER3IP 4
0+0+4
Da
0+0+4
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 4
4+0+0
Da
4+0+0
FPNER3PM
Programiranje mikrokontrolera
FPNER3PM 8
4+2+2
Da
4+2+2
FPNER3AI
Alternativni izvori energije i napajanja
FPNER3AI 8
4+2+2
Da
4+2+2
Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER3KMT
Kompjuterske mreže i telekomunikacije
FPNER3KMT 6
2+2+2
Da
2+2+2
FPNER3UP
Upravljanje projektima
FPNER3UP 4
2+0+2
Da
2+0+2
FPNER4DR
Diplomski rad
FPNER4DR 8
0+0+8
Da
0+0+8
FPNER3PEK
Projektovanje elektronskih kola
FPNER3PEK 6
3+0+3
Da
3+0+3
FPNER3RA
Robotika i automatika
FPNER3RA 6
2+2+2
Da
2+2+2
Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN_EIR
Ekonomija i razvoj
FPRN_EIR 4
2+4
Da
2+4
MAT3G_ANALIZA1
Analiza 1
MAT3G_ANALIZA1 8
4+4
Da
4+4
MAT_ANALGEOM
Analitička geometrija
MAT_ANALGEOM 8
2+4
Da
2+4
FPRNP1IN
Informatika
FPRNP1IN 4
2+2
Da
2+2
MAT_ELEM
Elementarna matematika
MAT_ELEM 6
2+3
Da
2+3
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_LINALG
Linearna algebra
MAT_LINALG 8
4+4
Da
4+4
MAT3G_ANALIZA2
Analiza 2
MAT3G_ANALIZA2 8
4+4
Da
4+4
MAT_GEOM
Geometrija
MAT_GEOM 6
2+3
Da
2+3
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 4
2+2
Ne
2+2
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP1KV
Komunikacione vještine
FPRNP1KV 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP1SJ2
Strani jezik 2
FPRNP1SJ2 4
Ne
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 4
Ne
Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_ANALIZA3
Analiza 3
MAT_ANALIZA3 8
3+2
Da
3+2
MAT_ALGE
Algebra
MAT_ALGE 6
3+2
Da
3+2
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 8
4+0
Da
4+0
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
2+1
Ne
2+1
FPRN_JAVA
Java
FPRN_JAVA 8
2+2
Ne
2+2
FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora
FPRNP2KKG 4
2+2
Ne
2+2
Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_DIFJED
Diferencijalne jednačine
MAT_DIFJED 6
3+2
Da
3+2
MAT_NUM
Numerička analiza
MAT_NUM 8
3+2
Da
3+2
MAT_KOMB
Kombinatorika
MAT_KOMB 6
2+2
Da
2+2
MAT_PROGALG
Programiranje i algoritmi
MAT_PROGALG 6
2+3
Da
2+3
FPRN_TEHN
Tehnologija
FPRN_TEHN 4
2+2
Ne
2+2
FPRN_MONEK
Monetarna ekonomija i bankarstvo
FPRN_MONEK 4
2+2
Ne
2+2
Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_VJEROV
Vjerovatnoća
MAT_VJEROV 8
2+2
Da
2+2
MAT_DISKR
Diskretna matematika
MAT_DISKR 6
2+2
Da
2+2
MAT_FINMAT
Finansijska matematika
MAT_FINMAT 6
2+2
Da
2+2
FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi
FPNER2SPA 6
2+3
Da
2+3
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 4
2+1
Da
2+1
Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_STAT
Statistika
MAT_STAT 8
2+2
Da
2+2
FPRNP3PE
Pedagogija
FPRNP3PE 6
3+2
Da
3+2
FPRNP3PUO
Psihologija u obrazovanju
FPRNP3PUO 6
2+2
Da
2+2
MAT_DIPL
Diplomski rad
MAT_DIPL 10
Da
Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN_EIR
Ekonomija i razvoj
FPRN_EIR 4
2+4
Da
2+4
MAT3G_ANALIZA1
Analiza 1
MAT3G_ANALIZA1 8
4+4
Da
4+4
MAT_ANALGEOM
Analitička geometrija
MAT_ANALGEOM 8
2+4
Da
2+4
FPRNP1IN
Informatika
FPRNP1IN 4
2+2
Da
2+2
MAT_ELEM
Elementarna matematika
MAT_ELEM 6
2+3
Da
2+3
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_LINALG
Linearna algebra
MAT_LINALG 8
4+4
Da
4+4
MAT3G_ANALIZA2
Analiza 2
MAT3G_ANALIZA2 8
4+4
Da
4+4
MAT_GEOM
Geometrija
MAT_GEOM 6
2+3
Da
2+3
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 4
2+2
Ne
2+2
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP1KV
Komunikacione vještine
FPRNP1KV 4
2+2
Ne
2+2
FPRNP1SJ2
Strani jezik 2
FPRNP1SJ2 4
Ne
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 4
Ne
Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_ANALIZA3
Analiza 3
MAT_ANALIZA3 8
3+2
Da
3+2
MAT_ALGE
Algebra
MAT_ALGE 6
3+2
Da
3+2
FPRN_BAZE
Baze podataka
FPRN_BAZE 8
4+0
Da
4+0
FPRN_FILNAUK
Filozofija nauke
FPRN_FILNAUK 4
2+1
Ne
2+1
FPRN_JAVA
Java
FPRN_JAVA 8
2+2
Ne
2+2
FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora
FPRNP2KKG 4
2+2
Ne
2+2
Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_DIFJED
Diferencijalne jednačine
MAT_DIFJED 6
3+2
Da
3+2
MAT_NUM
Numerička analiza
MAT_NUM 8
3+2
Da
3+2
MAT_KOMB
Kombinatorika
MAT_KOMB 6
2+2
Da
2+2
MAT_PROGALG
Programiranje i algoritmi
MAT_PROGALG 6
2+3
Da
2+3
FPRN_TEHN
Tehnologija
FPRN_TEHN 4
2+2
Ne
2+2
FPRN_MONEK
Monetarna ekonomija i bankarstvo
FPRN_MONEK 4
2+2
Ne
2+2
Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_VJEROV
Vjerovatnoća
MAT_VJEROV 8
2+2
Da
2+2
MAT_DISKR
Diskretna matematika
MAT_DISKR 6
2+2
Da
2+2
MAT_FINMAT
Finansijska matematika
MAT_FINMAT 6
2+2
Da
2+2
FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi
FPNER2SPA 6
2+3
Da
2+3
FPNER3U
Umjetnost
FPNER3U 4
2+1
Da
2+1
Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAT_STAT
Statistika
MAT_STAT 8
2+2
Da
2+2
MAT_KOMPAN
Kompleksna analiza
MAT_KOMPAN 8
2+2
Da
2+2
MAT_BIOHINŽ
Biohemijsko inženjerstvo
MAT_BIOHINŽ 4
2+2
Da
2+2
MAT_DIPL
Diplomski rad
MAT_DIPL 10
Da
Geodezija - Geodezija - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1
FPNER1IM1 8
2+4
Da
2+4
PN1TFI
Tehnička fizika I
PN1TFI 6
3+3
Da
3+3
FPNER1EIP
Ekonomija i preduzetništvo
FPNER1EIP 4
2+2
Da
2+2
PN1IRG1
Informatika i računarska geometrija
PN1IRG1 8
2+4
Da
2+4
FPRN1OG
Osnove geonauke
FPRN1OG 4
2+2
Da
2+2
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 2
Ne
Geodezija - Geodezija - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2
FPNER1IM2 6
2+3
Da
2+3
FPRN1TFII
Tehnička fizika II
FPRN1TFII 6
2+2
Da
2+2
FPRN1TGM
Tehnike geodetskih mjerenja
FPRN1TGM 4
2+3
Da
2+3
FPRN1TGGM
Teorije grešaka geodetskih mjerenja
FPRN1TGGM 8
3+4
Da
3+4
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 6
2+2
Da
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
1+1
Ne
1+1
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 2
Ne
Geodezija - Geodezija - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN2MVS
Matematička vjerovatnoća i statistika
FPRN2MVS 6
2+3
Da
2+3
FPRN2GPI
Geodetski premjer I
FPRN2GPI 6
3+3
Da
3+3
FPRN2PA
Programiranje i algoritmi
FPRN2PA 6
2+3
Da
2+3
FPRN2GI1
Geoinformatika I
FPRN2GI1 6
3+2
Da
3+2
FPRN2RI
Račun izravnanja
FPRN2RI 6
2+2
Da
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - Geodezija - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN2_GPII
Geodetski premjer II
FPRN2_GPII 8
2+3+2
Da
2+3+2
FPRN2_GI2
Geoinformatika II
FPRN2_GI2 6
3+2
Da
3+2
FPRN2_FUUF
Fotografija i uvod u fotogrametriju
FPRN2_FUUF 8
3+3
Da
3+3
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
2+2
Da
2+2
FPRN2_OR
Osnovi računovodstva
FPRN2_OR 4
2+0
Da
2+0
FPNER2EIR2
Ekonomija i razvoj 2
FPNER2EIR2 2
2+0
Ne
2+0
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - Geodezija - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN3_GM
Geodetska metrologija
FPRN3_GM 6
2+2
Da
2+2
FPRN3_ST
Satelitska geodezija
FPRN3_ST 8
2+2
Da
2+2
FPRN3_IG1
Inženjerska geodezija 1
FPRN3_IG1 6
2+2
Da
2+2
FPRN3_UMJG
Umjetnost
FPRN3_UMJG 4
2+1
Da
2+1
FPRN3_DPIP
Državni premjer i propisi
FPRN3_DPIP 6
2+2
Da
2+2
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - Geodezija - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN3_IG2
Inženjerska geodezija 2
FPRN3_IG2 8
2+2+4
Da
2+2+4
FPRN3_OMUG
Osnove menadžmenta u geodeziji
FPRN3_OMUG 6
2+0
Da
2+0
FPRN3_KARTOGRAFIJA
Kartografija
FPRN3_KARTOGRAFIJA 4
2+2
Da
2+2
FPRNP3DR
Diplomski rad
FPRNP3DR 10
Da
FPRN3_UPIP
Urbanističko planiranje i projektovanje
FPRN3_UPIP 4
Da
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
1+1
Ne
1+1
FPRNEIR3
Ekonomija i razvoj 3
FPRNEIR3 2
Ne
Geodezija - Geoinformatika - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1
FPNER1IM1 8
2+4
Da
2+4
PN1TFI
Tehnička fizika I
PN1TFI 6
3+3
Da
3+3
FPNER1EIP
Ekonomija i preduzetništvo
FPNER1EIP 4
2+2
Da
2+2
PN1IRG1
Informatika i računarska geometrija
PN1IRG1 8
2+4
Da
2+4
FPRN1OG
Osnove geonauke
FPRN1OG 4
2+2
Da
2+2
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 2
Ne
Geodezija - Geoinformatika - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2
FPNER1IM2 6
2+3
Da
2+3
FPRN1TFII
Tehnička fizika II
FPRN1TFII 6
2+2
Da
2+2
FPRN1TGM
Tehnike geodetskih mjerenja
FPRN1TGM 4
2+3
Da
2+3
FPRN1TGGM
Teorije grešaka geodetskih mjerenja
FPRN1TGGM 8
3+4
Da
3+4
FPRN_ANTROP
Antropologija
FPRN_ANTROP 6
2+2
Da
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
1+1
Ne
1+1
FPRN1PP
Praktična psihofilozofija
FPRN1PP 2
Ne
Geodezija - Geoinformatika - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN2MVS
Matematička vjerovatnoća i statistika
FPRN2MVS 6
2+3
Da
2+3
FPRN2GPI
Geodetski premjer I
FPRN2GPI 6
3+3
Da
3+3
FPRN2PA
Programiranje i algoritmi
FPRN2PA 6
2+3
Da
2+3
FPRN2GI1
Geoinformatika I
FPRN2GI1 6
3+2
Da
3+2
FPRN2RI
Račun izravnanja
FPRN2RI 6
2+2
Da
2+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - Geoinformatika - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN2_GPII
Geodetski premjer II
FPRN2_GPII 8
2+3+2
Da
2+3+2
FPRN2_GI2
Geoinformatika II
FPRN2_GI2 6
3+2
Da
3+2
FPRN2_FUUF
Fotografija i uvod u fotogrametriju
FPRN2_FUUF 8
3+3
Da
3+3
FPRN_RELMIT
Religija i mitologija
FPRN_RELMIT 4
2+2
Da
2+2
FPRN2_OR
Osnovi računovodstva
FPRN2_OR 4
2+0
Da
2+0
FPNER2EIR2
Ekonomija i razvoj 2
FPNER2EIR2 2
2+0
Ne
2+0
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - Geoinformatika - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN3_GM
Geodetska metrologija
FPRN3_GM 6
2+2
Da
2+2
FPRN3_ST
Satelitska geodezija
FPRN3_ST 8
2+2
Da
2+2
FPRN3_IG1
Inženjerska geodezija 1
FPRN3_IG1 6
2+2
Da
2+2
FPRN3_UMJG
Umjetnost
FPRN3_UMJG 4
2+1
Da
2+1
FPRN3_DPIP
Državni premjer i propisi
FPRN3_DPIP 6
2+2
Da
2+2
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
1+1
Ne
1+1
Geodezija - Geoinformatika - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPRN3_IG2
Inženjerska geodezija 2
FPRN3_IG2 8
2+2+4
Da
2+2+4
FPRN3_KARTOGRAFIJA
Kartografija
FPRN3_KARTOGRAFIJA 4
2+2
Da
2+2
FPRNP3DR
Diplomski rad
FPRNP3DR 10
Da
FPRN3_UPIP
Urbanističko planiranje i projektovanje
FPRN3_UPIP 4
Da
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
1+1
Ne
1+1
FPRNEIR3
Ekonomija i razvoj 3
FPRNEIR3 2
Ne
FPRN3PRO_GIS
Projektovanje GIS i Web GIS
FPRN3PRO_GIS 8
3+2
Da
3+2