Obavještenja

blog-img
Upitnik o uticaju COVID-19 na studentsku populaciju

Poštovani studenti i studentkinje, u prilogu je kratak upitnik koji ispituje koliko je COVID-19 uticao na studentsku populaciju i koje su to aktivnosti koje bi mogle doprinjeti boljem svakodnevnom funkcionisanju studenata.

Pandemija polako prolazi, a na tapeti su brojne ranjive grupe. Ovo je prava prilika da se posljedice COVID-19 sagledaju i iz ugla studenata i da i ovoj populaciji bude pružena adekvatna podrška.

Stoga molim da u što većem broju popunite upitnik čiji je sadržaj kratak i direktan i da informacijama doprinesete boljem razumijevanju potreba studenata nakon COVID-19.

Upitnik je namijenjen isključivo studentima UDG-a (molim da osim studenata Psihologije upitnik bude popunjen i od strane drugih studijskih programa FPRN-a), a rok za popunjavanje je nedjelja 24.maj.

Link za popunjavanje:

 

S poštovanjem,

Ana Maksimović, saradnica na studijskom programu Primijenjena psihologija