Obavještenja

Prijava predmeta - Elektrotehnika i računarstvo

Obavještavaju se studenti da će se prijava predmeta koje student namjerava da sluša u zimskom semestru obaviti od 07.10.2020. godine do 16.10.2020. godine. Student predmete prijavljuje kroz studentski panel. Ukoliko neko od studenata bude imao problema pri prijavljivanju predmeta, potrebno je da se obrati koordinatoru studijskog programa.