Obavještenja

KONKURS ZA MAGISTARSKE I DOKTORSKE STUDIJE NA PRESTIŽNIM UNIVERZITETIMA U KINI

Shodno sporazumu koji je UDG potpisao sa vodećim kineskim univerzitetima studenti Univerziteta Donja Gorica, imaju mogućnost da konkurišu za stipendiju i studiranje na magistarskim i doktorskim programima na prestižnim univerzitetima u Kini:  University of Science and Technology of China (USTC), i  University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Stipendije obezbjeđuje Kineksa Akademija Nauka (Chinese Academy of Science), odnosno univerziteti i instituti u njenom sastavu. Stipendije se obezbjeđuju za različite oblasti, a posebno se preferiraju:  IT,  Prirodne nauke,  Tehnološki procesi,  Preduzetništvo i inovacije,  Vještačka inteligencija,  Big data,  Cloud Computing. Pored studenata i postdiplomaca UDG-a, Univerzitetu Donja Gorica se mogu javiti i zainteresovani sa ostalih univerziteta i drugih institucija i kompanija iz Crne Gore. Prijave je potrebno poslati do 10. februara 2021. godine. Prijave pristigle nakon definisanog roka neće biti razmatrane. Kontakt: dr Marija Orlandić marija.orlandic@udg.edu.me. Prijava koja se dostavlja UDG-u sadrži:  CV kandidata,  Motivaciono pismo,  Kratak sadržaj istraživanja / teze koju bi kandidat želio da radi u Kini. Nakon završene prijave biće organizovan intervju sa zainteresovanim kandidatima koji će se održati 15. februara 2021. godine u 15:00h. U slučaju da se dobije stipendija, pokriveni su troškovi studiranja i života u Kini. P.S. Ne propuštajte ovakve prilike. Broj mjesta koje UDG ima pravo da preporuči je ograničen.