Obavještenja

blog-img
Primijenjena psihologija: Prijava ispita

Prijava ispita će biti otvorena od ponedjeljka 04. oktobra do petka 08. oktobra 2021. Opširnije u nastavku obaviještenja.

Pozivamo studente da odmah nakon otvaranja roka prijave ispite kako bi mogli da prate predmetna obavještenja, kao i da bi na vrijeme prijavili eventualne probleme.

Ukoliko pri prijavi ispita stoji obavještenje da nisu izmirene finansijske obaveze, potebno je obratiti se na mejl koordinatorki studija i kao dokaz poslati uplatnicu koja će biti proslijeđena službi finansija.

NAPOMENA: Studenti koji ne prijave ispite u gore navedenom roku, biće u obavezi da plate nadoknadu za naknadnu prijavu ispita u iznosu od 30 eura.