Obavještenja

Važno obavještenje za studente Psihologije koji diplomiraju

Podsjećamo studente koji su Fakultet upisali 2016. godine ili kasnije, shodno članu 7, stav 3, Ugovora o studiranju, da bi diplomirao student mora da savlada Engleski jezik na višem srednjem nivou (B2 evropski standard), a drugi strani jezik na nižem srednjem nivou (A2).

Podsjećamo studente koji su Fakultet upisali 2016. godine ili kasnije, shodno članu 7, stav 3, Ugovora o studiranju, da bi diplomirao student mora da savlada Engleski jezik na višem srednjem nivou (B2 evropski standard), a drugi strani jezik na nižem srednjem nivou (A2).

Student koji je položio sve ispite predviđene nastavnim planom, može odabrati temu i pristupiti izradi diplomskog rada i ako nije ispunio uslov iz člana 7, stav 3 Ugovora o studiranju. 
Međutim, nakon odobrenja mentora, student može pristupiti odbrani diplomskog rada samo ukoliko je ispunio sve uslove za odbranu istog, uključujući uslov o znanju stranih jezika (detaljne informacije o pravilima prijavljivanja za diplomski rad studenti mogu naći na sajtu predmeta Diplomski rad/prethodno obavještenje prilikom predstavljanja tema za diplomske radove).

Studenti koji brane diplomski rad u julu, potrebno je da sertifikate o znanju jezika dostave Ani Maksimović do 10. jula, i to radnim danima od 11-12 sati.