Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
NVO CAZAS: Živa biblioteka - bolesti zavisnosti

Poštovane studentkinje i studenti, koristimo pirliku da vas upoznamo sa živom bibliotekom na temu bolesti zavisnosti, koja će se održati 21. decembra u Podgorici u organizaciji NVO CAZAS i Omladinskog centra Podgorica, a uz podršku Foruma MNE.

O upotrebi alkohola i psihoakltivnih supstanci razgovaraćemo sa Bobanom Sekulićemkoordinatorom programa smanjenja štete u NVO CAZAS, koji će nam kroz formu žive biblioteke prenijeti i svoje iskustvo sa bolestima zavisnosti.

Upotreba psihoaktivnih supstanci i alkohola među mladima je sve češća. To nas podstiče da više govorimo o ovoj temi upravo sa mladima, koji su zbog promjena kroz koje prolaze u toj dobi u povećanom riziku od ovog problema.

Radionica će biti održana u srijedu 21. decembra sa početkom u 18 časova, u Omladinskom centru u Podgorici (Trg Nikole Kovačevića br. 13).

Prijave su moguće putem mejla: omladinskicentarpodgorica@gmail.com.

Stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije putem maila: jelena.rakcevic@cazas.org, kao i putem telefona na broj 068 716 526.