Obavještenja

Osnovne studije
"Globalna solidarnost - osjećaj ljudskosti?", Ideje i karakter, ljetnji semestar 2022/23. god

Poštovane koleginice i kolege,

Takmičenje u okviru projekta „Ideje i karakter“ na I godini biće održano shodno najavi - u srijedu, 10. 05. 2023. godine sa početkom u 15.00 časova.
  
Raspored grupa po amfiteatrima nalazi se u prilogu.
 
Pored rasporeda grupa, u prilogu još dostavljamo i razradu teme i Pravilnik projekta.