Obavještenja

Osnovne studije
Konkurs za izbor u akademsko zvanje

Raspisan je konkurs za izbor u akademsko zvanja na Fakultetu primijenjene nauke i to za jednog nastavnika u akademsko zvanje vanrednog profesora za oblast bioinformatika i biomedicinski inženjering. Konkurs i dodatne informacije možete naći u dijelu sajta Download, sekcija Konkursi.