Obavještenja

Osnovne studije
Matematika- kratki kurs u okviru projekta MONTEVITIS

Obavještavamo studente Matematike da je obavezno online prisustvo kratkom kursu u okviru projekta MONTEVITIS, sjutra, 9. juna, sa početkom u 9:30h.
Studenti kursu mogu pristupiti putem linka:
https://us02web.zoom.us/j/3740228367?pwd=Z1hTQk05Z3NtQ3VkMHc3V2IvYjgyQT09
Prisustvo će biti nagrađeno sa predefinisanim brojem ECTS kredita.
Osim toga studenti će dobiti i sertifikat za učešće na istom.