Obavještenja

Osnovne studije
Apsolvenstki rok: Za fakultete na kojima se može braniti Diplomski rad u septembru

Na sjednici koja je održana 14. juna, donijeta je odluka o održavanju apsolventskog roka. Isti će biti održan 26. jula. Više informacija u nastavku:

Na sjednici koja je održana 14. juna, donijeta je odluka o održavanju apsolventskog roka. Isti će biti održan 26. jula.

Da bi student ili studentkinja imao/imala pravo izlaska na ispit u ovom roku, mora zadovoljiti sljedeće uslove:

  1. Student-kinja ima samo jedan ispit do kraja osnovnih studija (ne računajući Diplomski rad). Nije bitno da li je ispit iz zimskog ili ljetnjeg semestra.
  2. Student-kinja je već odslluša-o/la predmet, odnosno ima-o/la prijavljen predmet u toku semestra kojem predmet pripada.

Ukoliko student-kinja zadovoljava gore navedene uslove, može se prijaviti za polaganje ispita u apsolventskom roku slanjem maila na do 20. jula na sljedeće mejl adrese (zavisno od studijskog programa koji pohađa):

psihologija@udg.edu.me

matematika@udg.edu.me

elektrotehnika@udg.edu.me

geodezija@udg.edu.me

 

Prilikom slanja maila neophodno je naglasiti koji ispit student-kinja polaže.

Ukoliko student-kinja položi ispit u apsolventskom roku, ima pravo odbrane Diplomskog rada u septembru 2023. godine. Ukoliko student-kinja već ima prijavljen Diplomski rad, ne plaća nadoknadu za odbranu diplomskog rada u septembarskom roku. Ukoliko student-kinja nema prijavljen predmet Diplomski rad, potrebno je da plati prijavu predmeta, shodno broju kredita koje predmet nosi.