Obavještenja

Master studije - dvogodišnje
Predaja magistarskih radova

Termin za predaju magistarskih radova koji će biti branjeni u oktobru 2023. godine će biti do 20. septembra 2023. godine od 14h do 15:30h u kancelariji Fakulteta primijenjene nauke.

.