Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Primijenjena psihologija: Informacije i pravila

Poštovane studentkinje i studenti, u prilogu su podsjetnici na informacije i pravila o studiranju na studijskom programu Primijenjena psihologija. Isti se mogu naći u sekciji Download_Za studente_Primijenjena psihologija. Potrebno ih je poznavati i pridržavati se.

Dokumentacija sadrži:

- Korisne informacije o studiranju na studijskom programu Primijenjena psihologija

- Lista profesora i saradnika sa mejlovima

- Pravila polaganja ispita ,,13 zapovijesti"

- Predmeti za koje se vezuju aktivnosti na studijskom programu

- Projekat "Ideje i karakter" - predmeti za vezivanje