Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Prijava za kurseve stranih jezika - Centar za strane jezike

Obavještavaju se studenti da će prijava za kurseve stranih jezika trajati do 28.09.2023. do 23:59h. U nastavku više informacija.

Prijave pristigle nakon tog roka se neće razmatrati.
Prijave slati na prijava.cfl@udg.edu.me.
Više informacija o načinu prijave, ponudi stranih jezika, nivoima, kao i rezultate dijagnostičkog testiranja studenata prve godine možete pronaći na linku
https://www.udg.edu.me/cfl/.