Obavještenja

blog-img
Književnost i poezija u okviru nastavnih disciplina; Smjer Primijenjena psihologija

Koristimo priliku da objavimo da je Senat UDG usvojio prijedlog Rektorskog kolegijuma da se ekperimentalno u nastavu uvede Književnost i poezija.

Odluka je da se u svakom semestru na svim fakultetima Književnost i poezija vezuju za najmanje jedan predmet.

Na smjeru PRIMIJENJENA PSIHOLOGIJA, u ZIMSKOM SEMESTRU ova oblast će se vezivati za SLEDEĆE PREDMETE:

Ekonomija i razvoj - I godina
Komunikacija i kultura govora - II godina
Umjetnost - III godina

U sklopu navedenih predmeta studenti imaju obavezu da ocjenu 8 i više dobiju ukoliko ispunjavaju uslove iz oblasti Književnost i poezija.

Povezani fajlovi: