Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Obuka: Doprinos unapređenju kvaliteta i dostupnosti servisa podrške mentalnom zdravlju LGBTI osoba u Crnoj Gori

Upućujemo poziv za 7 do 8 zainteresovanih studenata/kinja primijenjene psihologije na obuku pod nazivom ”Doprinos unapređenju kvaliteta i dostupnosti servisa podrške mentalnom zdravlju LGBTI osoba u Crnoj Gori“ .

 
Obuka će se održati od 17. do 19. novembra 2023. godine u Andrijevici u hotelu "Komovi". Ova aktivnost dio je istoimenog projekta koji Udruženje Stana sprovodi u partnerstvu sa NVO Juventas uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.
 
Obuka ima za cilj unaprjeđenje kapaciteta profesionalaca/ki i pružalaca/teljki usluga u domenu mentalnog zdravlja o potrebama i pravcu poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga u ovoj oblasti za LGBTI osobe. Dodatno, ovom aktivnošću želimo da doprinesemo procesu pripreme profesionalaca/ki i pružaoce/teljke usluga za rad sa LGBTI osobama na lokalu, sa posebnim fokusom na LBTQ žene, te omogućimo bolji pristup servisima koji postoje na nivou opštine. Pored svega navedenog, smatramo da je ovo odlična prilika da se upoznaju svi važni akteri na nivou različitih opština u Crnoj Gori, a koji se bave ovom ili sličnim i povezanim temama, te omogući da se znanja i kapaciteti opština bolje koriste posebno u međuopštinskoj saradnji kada su ljudska prava LGBTIQ osoba u pitanju.
 
Troškove ove dvodnevne obuke, smještaj i hranu u hotelu za učesnike/ce, kao i troškove prevoza snosi naše Udruženje. Dolazak učesnika/ca  je predviđen za 17. novembar kada je moguće čekirati se u hotelu “Komovi” od 17:00 sati. Večera je tog dana obezbijeđena za sve učesnike/ce. Refundacija povratnih autobuskih karata vrši se u potpunosto ili troškova za gorivo za sve učesnike/ce koji/e dolaze privatnim vozilima u skladu sa instrukcijama koje ćemo Vam, zajedno sa agendom obuke, poslati tokom nedjelje koja prethodi samoj obuci.
 
Za prijavu, ali i dodatna pitanja, obratiti se na mejl: andrijana.juventas@gmail.com