Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Elektrotehnika i računarstvo - Raspored predavanja i vježbi za prvu sedmicu nastave, LJS 2023/2024

U prilogu se nalazi raspored za prvu sedmicu nastave. Obratiti pažnje na napomene.