Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Primijenjena psihologija: Raspored kolokvijuma i ispita u redovnom roku_Ljetnji semestar 2024

U prilogu je raspored kolokvijuma i završnih ispita u ljetnjem semestru 2024. Isti se može naći u sekciji Download_Za studente_Primijenjena psihologija.