Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Pravila preklapanja i pravdanje nastave u okviru Fakulteta primijenjene nauke

U prilogu su dva najčešća pravila koja se sprovode na Fakultetu primijenjene nauke, a koje su studenti u obavezi da usvoje. To su pravilo preklapanja i pravdanja nastave. Ista se mogu naći u sekciji Download_Za studenete_Pravila studiranja na Univerzitetu Donja Gorica.