Obavještenja

PRIJAVA ISPITA

Prijavljivanje ispita za zimski semestar na Fakultetu primijenjene nauke trajaće od 30. septembra do 04. oktobra (petak, 04.oktobar je posljednji dan za prijavu ispita).

Prijava ispita će se vršiti preko panela Fakulteta primijenjene nauke.

Student koji ne prijavi ispite u navedenom terminu, biće u obavezi da plati naknadnu prijavu ispita u iznosu od 30 eura.

Ispite mogu prijaviti samo studenti koji su izmirili finansijske obaveze.

Studenti koji imaju problema sa prijavom ispita potrebno je da pošalju mail na mail adrese studijskih programa koje pohađaju.

 

Studenti koji su trenutno na W&T prijavu ispita će izvršiti po povratku, odnosno nakon polaganja ispita.