Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Vladimir Bulatović

Vladimir Bulatović rođen je 27. II 1975. godine u Subotici od oca Save i majke Tatjane i ima brata Nenada. Osnovnu školu završio je u Subotici. Gimnaziju, prirodno matematički smer završio je u Novom Sadu. Školske godine 1994/1995 upisao je Građevinski fakultet u Beogradu, geodetski odsek. U periodu mart 1999-2000 odslužio je vojni rok. Diplomirao je u roku marta 2001. godine sa prosečnom ocenom 8,24 u toku studija i ocenom 10 (deset) na diplomskom ispitu sa temom "projektovanje lokalnih geodetskih referentnih mreža" i stekao zvanje diplomirani geodetski inženjer. Iste godine upisuje postdiplomske studije na Fakultetu organizacionih nauka, smer za informacione sisteme, broj dosijea 35/2001. Marta 2007. godine magistrirao je na FON-u sa temom ”Razvoj prostornih informacionih sistema” i stekao zvanje magistar tehničkih nauka za informacione sisteme. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Model distribuiranja geopodataka u komunalnim sistemima" odbranio je 2011. godine. Krajem osnovnih studija počeo je da radi u Republičkom geodetskom zavodu, a po završetku studija u svojstvu pripravnika. Državni i stručni ispit položio je 2002. godine i od tada je u stalnom radnom odnosu. Od marta 2003. radi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao asistent pripravnik. Od 2004. radi kao konsultant u firmi GeoGIS, Beograd. Do sada je bio angažovan na više projekata od kojih su značajniji: • Projektovanje i realizacija nacionalne i lokalnih geodetskih referentnih mreža primenom GPS-a • Projektovanje i implementacija informacionog sistema za sektor osnovnih geodetskih radova, Republičkog geodetskog zavoda • Projektovanje i implementacija softvera za ocenu lokalnih parametara transformacije i transformaciju koordinata iz WGS84 sistema u sistem nacionalne geodetske mreže • Projekat čišćenja reka i jezera od neeksplodiranih ubojitih sredstava na lokacijama Novi Sad, Ostružnica, Beška, Palić u saradnji sa SDPR-om • Projekat rekonstrukcije PC "Ušće" u saradnji sa SDPR-om • Izrada digitalnih fotogrametrijskih i satelitskih karata razmere 1:5000 za Pančevo, Novi Sad, Velika Plana, Knjaževac, Valjevo, Beograd i više lokacija u Iraku. • Izrada digitalnih modela terena • Projektovanje komunalnog informacionog sistema Novi Sad • Projektovanje prostornog kanalizacionog informacionog sistema Beograd • Geodetsko snimanje i izrada brojnih topografskih planova i karata

 

Istaknuti radovi:

(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu Bulatović V., Vasić D., Ninkov T.: Method for generating natural colour from false colour images based on Normalized Difference Vegetation Index clustering, Advanced Science Letters, 2013, Vol. 19, No 1, pp. 207-211, ISSN 1936-6612 https://www.researchgate.net/profile/Tosa-Ninkov/publication/262672586_Use_of_IR_cameras_in_industrial_applications/links/00b495385d1187df83000000/Use-of-IR-cameras-in-industrial-applications.pdf
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu Bulatović V., Sušić Z., Ninkov T.: Estimate of the ASTER-GDEM regional systematic errors and their removal, INT J REMOTE SENS, 2012, Vol. 33, No 18, pp. 5915-5926, ISSN 0143-1161 https://doi.org/10.1080/01431161.2012.676744
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Bulatović V., Sušić Z., Ninkov T.: Open Geospatial Consortium Web Services in Complex Distribution Systems, Geodetski list, 2010, Vol. 64, No 1, pp. 13-29, ISSN 0016-710X orcid.org/0000-0002-8885-2659
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Sušić Z., Batilović M., Ninkov T., Aleksić I., Bulatović V.: Identification of Movements using Different Geodetic Methods of Deformation Analysis, Geodetski vestnik, 2015, Vol. 59, No 3, pp. 537-553, ISSN 0351-0271, UDK: 528.02 https://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/694
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Sušić Z., Toljić M., Bulatović V., Ninkov T., Stojadinović U.: Present-day Horizontal Mobility in the Serbian Part of the Pannonian Basin; Inferences from the Geometric Analysis of Deformations, Acta Geophysica, 2016, Vol. 64, No 5, pp. 1626-1654, ISSN 1895-6572 https://doi.org/10.1515/acgeo-2016-0074
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Sušić Z., Batilović M., Ninkov T., Bulatović V., Aleksić I., Nikolić G.: Geometric deformation analysis in free geodetic networks: case study for Fruška Gora in Serbia, Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2017, Vol. 14, No 3, pp. 341-355, ISSN 2336-4351 https://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/872
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Bulatović V., Ninkov T., Malenković V., Vulić M.: Contemporary Methods of Determining Energy Losses in Structures, TTEM. Tehnics tehnologies education management, 2012, Vol. 7, No 2, pp. 687-692, ISSN 1840-1503
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini *****Autori: T. Ninkov, V. Bulatović, Z. Sušić Naziv: Primena laserskog skeniranja kod projektovanja linijskih struktura i objekata Naziv skupa: GNP 2008
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini *****Autori: Ninkov T., Bulatović, V. Naziv: Neke praktične primene AGROS-a Naziv skupa: Konferencija o uvođenju novog geodetskog referentnog sistema
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini *****Autori: Ninkov T., Bulatović, V. Naziv: Primena naprednih tehnologija u projektima čišćenja reke Dunav od neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Novog Sada Naziv skupa: GNP 2006
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini *****Autori: Ninkov T., Bulatović, V. Naziv: Savremene metode izrade digitalnih topografskih podloga Naziv skupa: GNP 2006
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini *****Autori: Benka P., Bulatović, V. Naziv: GIS in irrigation system menagment Naziv skupa: VIIth International symposium intedisciplinary regional research
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Benka P., Bulatović V.: Geographic Information System in Irrigation System Management, 7. ISIRR 2003, Hunedoara, 1 Januar, 2010, pp. 614-619
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini *****Autori: Z. Sušić, D. Vasić, V. Bulatović, T. Ninkov Naziv: Geodetski monitoring građevinskih objekata korišćenjem konvencionalnih i savremenih tehnologija Naziv skupa: GNP 2008
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja Benka P., Bulatović V.: Geographic Information System in Irrigation System Management, Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Tome II, Fascicole2, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2004, pp. 5-11, ISSN 1584-2665
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja *****Autori: Joksić D., Ninkov T., Bulatović, V. Naziv: GPS tehnologija i njena primena kod određivanja deformacija zemljanih brana i tla na kojima se nalaze Naziv časopisa: Građevinski kalendar
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja *****Autori: Raičković V., Bajat B., Bulatović, V. Naziv: Primena laserskih tehnologija u građevinarstvu Naziv časopisa: Građevinski kalendar
(M53) Rad u naučnom časopisu Bulatović V.: Premer koridora LIDAR tehnologijom, Geodetska služba, 2012, Vol. 41, No 115, ISSN 0350-7971
(M53) Rad u naučnom časopisu Bulatović V.: Projektovanje kanala u cilju sprečavanja poplava i zaraze, Geodetska služba, 2010, Vol. 39, No 112, pp. 22-25, ISSN 0350-7971
(M53) Rad u naučnom časopisu Bulatović V.: OGC web servisi u složenim distribuiranim sistemima, Geodetska služba, 2008, Vol. 37, No 109, pp. 18-25, ISSN 0350-7971
(M53) Rad u naučnom časopisu Bulatović V.: Distribuiranje prostornih podataka, Geodetska služba, 2007, Vol. 36, No 106, pp. 8-13, ISSN 0350-7971
(M53) Rad u naučnom časopisu Bulatović V.: Procesni pristup u definisanju organizacione strukture, Geodetska služba, 2006, Vol. 35, No 105, pp. 13-20, ISSN 0350-7971

 

dr Vladimir Bulatović