Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Zoran Sušić

Zoran Sušić je rođen 13.07.1978. u Nikšiću. Srednju školu (Gimnazija „Stojan Cerović” - Nikšić, prirodno-matematički smjer) završio je 1996. godine. Nosilac je diplome Luča, za odličan uspjeh u osnovnoj i srednjoj školi. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za geodeziju 2002. godine sa temom: Geometrijska kalibracija DeskTop Publishnig skenera Epson Expression 1640XL za fotogrametrijske potrebe. Izabran je u grupi studenata ,,najbolji diplomirani studenti” na Građevinskom fakultetu u 2002. godini. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Geodinamička analiza pomeranja Zemljine kore regionalnog karaktera” odbranio je u martu 2014. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, i time stekao zvanje doktor nauka – geodezija. Nakon završetka studija radi u Direkciji za nekretnine Crne Gore na poziciji projektanta geoinformacionih sistema.  Od 2003. do 2007. godine učestvovao je kao spoljni saradnik u realizaciji nastave na Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. U periodu od 2007. do 2010. godine zaposlen je u privrednom društvu GeoGIS Konsultanti iz Beograda, na poziciji projektanta geodetskih radova. U zvanje asistenta izabran je 01.10.2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U zvanje docenta izabran je 01.10.2014. godine, a u zvanje vanrednog profesora 01.10.2019. godine. U periodu od 2014. do 2017. angažovan je u realizaciji predavanja iz predmeta „Geodezija” na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Od školske 2017/18 učestvuje u relizaciji nastave na Univerzitetu Donja Gorica, na Studijskom programu Geodezija.

 

 

            Učestvovao je kao autor i koautor u izlaganju naučno-stručnih radova na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima iz oblasti inženjerske geodezije, geoinformacionih sistema i daljinske detekcije, od kojih se izdvajaju sledeći: Internacionalni kongres svjetskog udruženja geodeta „FIGA” u Minhenu, Internacionalni simpozijum „Moderne tehnologije, obrazovanje i profesionalna praksa u geodeziji” u Sofiji, Međunarodni kongres za geodeziju, geoinformacije i daljinsku detekciju „INTERGEO” u Štutgartu, Međunarodni sajam i konferencija o upravljanju zemljištem, geoinformacijama i životnoj sredini „INTERGEOEAST” u Beogradu, EUREF 2019 simpozijum u Talinu. Učestvovao je kao doktorant u studijskoj posjeti eksperata iz oblasti geodezije, obrazovnim institucijama u Nemačkoj (Univerzitet u Štutgartu, Univerzitet primjenjenih nauka u Štutgartu, Univerzitet primjenjenih nauka u Karlsrueu).

            Kao projektant i izvođač geodetskih radova učestvovao je u realizaciji kompleksnih projekata geodetskih osmatranja i deformacionih mjerenja inženjerskih objekata, od kojih se izdvajaju sledeći: brane i cjevovodi u okviru sistema EPCG, primarni i sekundarni lukobran u Luci Bar, Most na Adi u Beogradu, Most preko Dunava u Novom Sadu, zaštitne galerije i potporni zidovi na magistralnom putu Podgorica – Kolašin i Cetinje – Budva i dr. Učestvovao je u relizaciji obrade projekata laserskog skeniranja terena i obrade satelitskih snimaka na brojnim domaćim i inostranim lokacijama.

Publikacije

            Recenzent je sledećih međunarodnih časopisa: Reports on Geodesy and Geoinformatics (Poljska), Geodetski list (Hrvatska), Geodetski vestnik (Slovenija). Koautor je izdanja „PRAKTIKUM IZ GEODEZIJE” (Benka Pavel, Bulatović Vladimir, Sušić Zoran, Petković Marijana, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, UDK: 528(075.8)(076), ISBN: 978-86-7892-909-0, COBISS.SR-ID 312879367).

Izdvajaju se sledeći radovi objavljeni u međunarodnim časopisima sa SCI liste:

Sušić, Z., Toljić, M., Bulatović, V., Ninkov, T., Stojadinović, U., (2016): Present-day Horizontal Mobility in the Serbian Part of the Pannonian Basin; Inferences from the Geometric Analysis of Deformations, Acta Geophysica, Vol. 64, No. 5, pp. 1626-1654, DOI: 10.1515/acgeo-2016-0074, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, ISSN 1895-7455. https://doi.org/10.1515/acgeo-2016-0074

Sušić, Z., Batilović, M., Ninkov, T., Bulatović, V., Aleksić, I., Nikolić, G., (2017): Geometric deformation analysis in free geodetic networks: case study for Fruška Gora in Serbia, Acta Geodynamica et Gromaterialia, Institut of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, ISSN 1214-9705 (Print), ISSN 2336-4351 (Online), Vol. 14, No. 3 (187), pp 341-355, DOI: 10.13168/AGG.2017.0017. https://open.uns.ac.rs/handle/123456789/3728

Marković, Z., M., Bajić, S., J., Batilović, M., Sušić, Z., Joža, A., Stojanović, M., G., (2019): Comparative Analysis of Deformation Determination by Applying Fiber-optic 2D Deflection Sensors and Geodetic Measurements, Sensors, ISSN 1424-8220, Volume 19, Issue 4, 844; https://doi.org/10.3390/s19040844.

Batilović, M., Sušić, Z., Marković, Vujinović, M., Nikolić G., Ninkov, T., (2018): The efficiency of different outlier detection approaches in geodetic networks: case study for pobednik statue, Geodetski vestnik, Vol. 62, No. 2, UDK: 528.02, ISSN 0351-0271, Journal of the Association of Surveyors of Slovenia, pp 537-553, DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.293-305. https://www.geodetski-vestnik.com/en/clanek/10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.293-305

Miljanović, M., Ninkov, T., Sušić, Z., Tucikešić, S., (2017): Forecasting geodetic measurements using finite impulse response artificial neural networks, Indian Journal of Geo-Marine Sciences (IJMS), Vol. 46 (09), ISSN: 0975-1033 (online), 0379-5136 (Print), izdavač: NISCAIR-CSIR, India, pp 1743 – 1750, September 2017.

Sušić, Z., Batilović, M., Ninkov, T., Aleksić, I., Bulatović, V., (2015): Identification of movements using different methods of deformation analysis, Geodetski vestnik, Vol. 59, No. 3, UDK: 528.02, ISSN 0351-0271, Journal of the Association of Surveyors of Slovenia, pp 537-553, DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.537-553. https://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/694

Bulatović, V., Sušić, Z., Ninkov, T. (2012): Estimate of the ASTER-GDEM regional systematic errors and their removal, International Journal of Remote Sensing, http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2012.676744, Volume: 33, Issue: 18, 11.04.2012, ISSN: 0143-1161, pp 5915-5926.

Bulatović, V., Ninkov, T., Sušić, Z. (2010): OGC WEB services in complex distribution system, Geodetski list, Zagreb 2010, str. 13–29, ISSN 0016-710X, UDK 528.4:004.738.52:004.6, pregledni naučni članak

Od ostalih radova izdvajaju se sledeći:

Ninkov, T., Bulatović, V., Sušić, Z., Vasić, D., Marković, M., (2014): Modern Acquisition Technology of Spatial Data as a Basis of Environmental Engineering and Planning Projects, FIG Congress 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, 2014, pp 1-9 (7334), ISSN: 2308-3441, ISBN: 978-87-92853-21-9. https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2014/papers/ts10e/TS10E_tosa_vladimir_7334.pdf

Kuzmić, T., Sušić, Z., Bulatović, V., Davidović, M., (2018): Application of radar sensing method in the deformation detection procedure, iNDiS International scientific conference on planning, design, construction and building renewal, ISBN: 978-86-6022-105-8, pp 875-881.

Ninkov, T., Bulatović, V., Vasić, D., Sušić, Z., (2015): Modern Geodesy and Hydraulic Engineering, Jubilee International Conference: Science & Technic, The University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Bulgaria, Sofia, 6 – 7. November, 2014., pp 8.

Maksimović, J., Sušić, Z., Batilović, M., Đurović, R., Ninkov, T., (2018): High precision geodetic works in the tunnel breakthrough process,  iNDiS International scientific conference on planning, design, construction and building renewal, ISBN: 978-86-6022-105-8, pp 491 - 498.

Batilović, M., Ninkov, T., Sušić, Z., Sabadoš, I., Petković, M., (2016): Određivanje zapremina iskopa primenom savremenih tehnologija premera, Zbornik radova Građevinskog fakulteta ISSN 0352-6852, UDK 622.271: 519.688.62, Br. 30, pp 135-147.

Ninkov, T., Sušić, Z., Marković, M., Ninkov, Đ., Maksimović, P., (2014): Modern technologies and methodologies concerning permanent monitoring of position changes and entity state in space and time, GEONAUKA, Vol. 2, No. 2 (2014), review article, ISSN: 2334-8119, UDC: 528.835:550.38, DOI: 10.14438/gn.2014.14., pp 35-45. https://www.researchgate.net/publication/263888362_Modern_technologies_and_methodologies_concerning_permanent_monitoring_of_position_changes_and_entity_state_in_space_and_time

Ninkov, T., Bulatović, V., Sušić, Z., Vasić, D., Marković, M., (2015): Modern acquisition technology of spatial data, Coordinates, The montly magazine on positioning, navigation and beyond, ISSN: 0973-2136, Volume XI, Issue 04, April 2015, pp 44-48, No: DL(E)-01/5079/14-16, U(E) 28/2014-16, http://mycoordinates.org/pdf/apr15.pdf.

Sušić, Z., Ninkov, T., Bulatović, V., (2014): Primena InSAR tehnologije u postupku detekcije pomeranja terena, Zbornik radova četvrtog međunarodnog naučno-stručnog savetovanja, Savez građevinskih inženjera Srbije, Bor, 19.05.-21.05.2014., Zemljotresno inženejrstvo i inženjerska seizmologija, ISBN 978-86-88897-05-1, cobiss.SR-ID 207161612, UDK 624.042.7(082), pp 471-478.

Ninkov, T., Bulatović, V., Sušić, Z., Vasić, D., Marković, M., (2014): Savremene tehnologije prikupljanja podataka za potrebe Urbanističkog projektovanja i planiranja, VI naučno-stručna konferencija: Zaštita prirodnih resursa Kroz zaštitu životne sredine u urbanim sistemima, Udruženje inženjera Beograda, ISBN 978-86-915671-2-5, Beograd, pp 293-300, UDK 502 / 504 : 711 . 4(082), COBISS. SR-ID 207095820.

Sušić, Z., Marković, M., Ninkov, Đ., Maksimović, P., (2014): Savremene tehnologije i metodologije detekcije promena položaja i stanja na zemlji, u vodi i vazduhu, Zbornik radova nacionalno-naučnog skupa GEO2014, Kopaonik 15.05.-16.05.2014., Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, ISBN: 978-86-7518-168- 2, pp 51-60.

Ninkov, T., Sušić, Z., Ninkov, J., (2014): Savremene metode prikupljanja i obrade podataka u geodeziji kao mogućnost pružanja novih servisa na tržištu usluga, Zbornik radova nacionalno-naučnog skupa GEO2014, Kopaonik 15.05.-16.05.2014., Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, ISBN: 978 -86 -7518 -168 -2, pp 61-69.

Ninkov, T., Sušić, Z., Ninkov, Đ., Milosavljević, A., Šušić, V., Pavlović S., (2016): Primena LIDAR tehnologije kod projektovanja i građenja puteva, Drugi srpski kongres o putevima, 09-10.06.2016, Zbornik radova, ISSN 978-86-88541-06-0, UDK: 625,7/.8(082)(0.034.4), COBISS.SR-ID 223880716, Tema 1 Planiranje i projektovanje, pp 1-8, Srpsko društvo za puteve ''Via-Vita''.

Sušić, Z., Ninkov, T., Batilović, M., Bulatović, V., Sabadoš, I., Petković, M. (2016): Primena geometrijske analize deformacionih merenja u praćenju geodinamičkih procesa, Međunarodno naučno-stručno savetovanje Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Sremski Karlovci, ISSN 978-86-88897-08-2, UDK 624.042.7(082), pp 471-478.

Ninkov, T., Sušić, Z., Bulatović, V., Batilović, M., Sabadoš, I., (2016): Tradicionalni i savremeni pristup geodetskog osmatranja inženjerskih objekata, Međunarodna konferencija GNP, Građevinarstvo - nauka i praksa, ISBN 978-86-82707-30-1, pp 1553 - 1560, Žabljak, Crna Gora.

Marković M., Bajić, J., Ninkov, T., Vasić, D., Sušić, Z., Bulatović, V., (2015): Savremene metode monitoringa deformacija građevinskih objekata, Međunarodna konferencija, Savremena dostignuća u građevinarstvu, ISBN 978-86-80297-62-0, UDK 624.044, pp 807 - 814.

Ninkov, T., Sušić, Z., Bulatović, V., Sabadoš, I., Batilović, M., (2016): Oblak tačaka i 3D model izvedenog stanja kao osnova održavanja i sanacije objekata, Conference proceedings 4th International Conference Contemporary Achievements in Civil Engineering, 22.04.2016, ISBN: 978-86-80297-63-7, DOI: 0.14415/konferencijaGFS 2016.099, UDK:004.922 : 007.52, Građevinski fakultet Subotica, pp 979-986.

Ninkov, T., Bulatović, V., Sušić, Z., Batilović, M., Sabadoš, I., (2015): Deformaciona analiza građevinskih objekata primenom geodetskih merenja-, iNDiS International scientific conference on planning, design, construction and building renewal, ISBN 978-86-7892-749-2, pp 207 - 214.
dr Zoran Sušić