Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Vladimir Rajović

Владимир Рајовић рођен је 03.07.1976. год. у Косовској Митровици, где је завршио основну школу и гимназију. Студије на Електротехничком факултету у Београду уписао је школске 1995/96. године, а дипломирао 2001. године. Постидпломске студије на смеру за Електронику је завршио 2005. године одбраном магистарског рада под називом "Програмабилни управљачки систем за црквене звонике". Докторску дисертацију, под називом "Хардверска реализација једнопролазног брзог кодека са високим степеном компресије и минималним захтеваним ресурсима", одбранио је 12.3.2014. године на Електротехничком факултету у Београду.

Владимир Рајовић се 15.11.2001. године запослио на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, где је као асистент приправник радио до 23.09.2002. године.

На Електротехничком факултету у Београду, при катедри за Електронику, запослио се 24.9.2002. године. У звање доцента је изабран 1.1.2015. године, а ванредног професора 1.1.2020. године.

У току 2007. године Владимир Рајовић је провео седам месеци на стручном усавршавању на School of Physics and Astronomy, University of Birmingham, Велика Британија, којом приликом је биран у звање Honorary Research Fellow. Од 2011. године је ангажован као експерт Међународне агенције за атомску енергију при Уједињеним нацијама (IAEA), где је учествовао на међународним пројектима развоја и јачања капацитета у области електронске инструментације, мерних, управљачких и сигурносних система.

 

Радови у научним часописима међународног значаја:

G. Savić, M. Prokin, V. Rajović, D. Prokin, Digital Image Decoder for Efficient Hardware Implementation, SENSORS, Vol. 22, No. 23, pp. 1 - 26, Dec 2022, ISSN 1424-8220. https://doi.org/10.3390/s22239393

V. Čeperković, V. Rajović, M. Prokin, A Distributed Method for Self-Calibration of Magnetoresistive Angular Position Sensor within a Servo System, SENSORS, Vol. 22, No. 16, pp. 5974 - 5974, Aug 2022, ISSN 1424-8220.  https://doi.org/10.3390/s22165974

D. Pavlovic, M. Czerkawski, C. Davison, O. Marko, C. Michie, R. Atkinson, V. Crnojevic, I. Andonovic, V. Rajović, G. Kvaščev, C. Tachtatzis, Behavioural Classification of Cattle Using Neck-Mounted Accelerometer-Equipped Collars, SENSORS, Vol. 22, No. 6, pp. 1 - 18, Mar 2022, ISSN 1424-8220. https://doi.org/10.3390/s22062323.

G. Savić, M. Prokin, V. Rajović, D. Prokin, Memory Efficient Hardware Architecture for 5/3 Lifting-Based 2-D Forward Discrete Wavelet Transform, MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS, Vol. 87, No. 104176, pp. 1 - 12, Nov 2021, ISSN 0141-9331. https://doi.org/10.1016/j.micpro.2021.104176

G. Savić, M. Prokin, V. Rajović, D. Prokin, Efficient one-dimensional forward and inverse discrete wavelet transformers, Microprocessors and Microsystems, vol. 63, pp. 28-35, Nov. 2018, ISSN 0141-9331. https://doi.org/10.1016/j.micpro.2021.104176

G. Savić, V. Rajović, Novel Memory Efficient Hardware Architecture for 5/3 Lifting-Based 2D Inverse DWT, Journal of Circuits Systems and Computers, pp. 1-33, Aug, 2018, ISSN 0218-1266. https://doi.org/10.1142/S0218126619501184

N. Jovičić, V. Rajović, A Floating Linear Voltage Regulator for Powering Large-Scale Differential Communication Networks, IEEE Access, vol. 6, pp. 24669-24679, May 2018, ISSN 2169-3536. https://ieeexplore.ieee.org/document/8353318

G. Savić, M. Prokin, V. Rajović, D. Prokin, High-performance 1-D and 2-D inverse DWT 5/3 filter architectures for efficient hardware implementation, Circuits, Systems, and Signal Processing, vol. 36, No. 9, pp. 3674-3701, Sep. 2017, ISSN 0278-081X. https://doi.org/10.1007/s00034-016-0477-2

G. Savić, M. Prokin, V. Rajović, D. Prokin, Novel one-dimensional and two-dimensional forward discrete wavelet transform 5/3 filter architectures for efficient hardware implementation, Journal of Real-Time Image Processing, pp. 1-20, Oct. 2016, ISSN 1861-8200. https://doi.org/10.1007/s11554-016-0656-1.

V. Drndarević, N. Jevtić, V. Rajović, S. Stanković, Smart ionization chamber for gamma-ray monitoring, Nuclear Technology and Radiation Protection, vol. 29, No. 3, pp. 190-198, Sep. 2014, ISSN 1451-3994. doi: 10.2298/ntrp1403190d.

V. Rajović, G. Savić, V. Čeperković, M. Prokin, Combined one-dimensional lowpass and highpass filters for subband transformer, Electronics Letters, vol. 49, No. 18, pp. 1150-1152, Aug. 2013, ISSN 0013-5194. https://doi.org/10.1049/el.2013.0931

T. Price, N. Watson, J. Wilson, V. Rajović, D. Cussans, J. Goldstein, R. Head, S. Nash, R. Page, J. Velthuis, J. Strube, M. Stanitzki, P. Dauncey, R. Gao, A. Nomerotski, R. Coath, J. Crooks, R. Turchetta, M. Tyndel, S. Worm, S. Zhang: First radiation hardness results of the TeraPixel Active Calorimeter (TPAC) sensor, Journal of Instrumentation, vol. 8, No. 1, pp. 1-5, Jan. 2013. ISSN 1748-0221. doi: 10.1088/1748-0221/8/01/P01007. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/8/01/P01007

J. Velthuis, D. Cussans, V. Rajović, J. Goldstein, J. A. Wilson, S. D. Worm, R. E. Coath, J. P. Crooks, R. Page, P. D. Dauncey, R. Gao, R. Head, O. D. Miller, S. Nash, A. Nomerotski, T. Price, M. Stanitzki, J. Strube, R. Turchetta, M. Tyndel, N. K. Watson, Z. Zhang, Beam test results of FORTIS, a 4T MAPS sensor with a signal-to-noise ratio exceeding 100, Journal of Instrumentation, vol. 6, No. 12, pp. 1-8, Dec. 2011, ISSN 1748-0221. doi: 10.1088/1748-0221/6/12/P12006. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/6/12/P12006

A. Ballin, R. Coath, J. P. Crooks, P. D. Dauncey, A.-M. Magnan, Y. Mikami, O. D. Miller, M. Noy, V. Rajović, M. Stanitzki, K. D. Stefanov, R. Turchetta, M. Tyndel, E. G. Villani, N. K. Watson, J. A. Wilson, A. Zhang: Design and performance of a CMOS study sensor for a binary readout electromagnetic calorimeter, Journal of Instrumentation, vol. 6, No. 5, pp. 1-36, May 2011, ISSN 1748-0221. doi: 10.1088/1748-0221/6/05/P05009. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/6/05/P05009

A. Ballin, J. P. Crooks, P. D. Dauncey, A.-M. Magnan, Y. Mikami, O. D. Miller, M. Noy, V. Rajovic, M. Stanitzki, K. Stefanov, R. Turchetta, M. Tyndel, E. G. Villani, N. K. Watson, J. A. Wilson, Monolithic Active Pixel Sensors (MAPS) in a Quadruple Well Technology for Nearly 100% Fill Factor and Full CMOS Pixels, Sensors, vol. 8, No. 9, pp. 5336-5351, Sep. 2008, ISSN 1424-8220.  https://doi.org/10.3390/s8095336

I. Popović, V. Rajović, M. Zlatanović: Dynamic Voltage-Current Characteristics of Unipolar Pulse Glow Discharge, Materials Science Forum, vol. 494, pp. 315-320, Aug. 2005, ISSN 0255-5476. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.494.315

dr Vladimir Rajović