Predmeti

FPNER3U
Umjetnost

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 4+0+0
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari

Opis

Angažovani predavači: