Predmeti

FPNER3PM
Programiranje mikrokontrolera

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari

Predmet za cilj ima da studenta upozna sa osnovnim principima arhitekture procesora i mikrokontrolera, PLC-ova i FPGA kola kao i njihov odgovarajući izbor za rješavanje različitih inžinjerskih problema. Student bi trebao biti u stanju analizirati i sintetizirati kompjuterski sistem na određenom nivou složenosti i da koriste prednosti određene arhitekture, implementiraju programe.

Angažovani predavači: