Predmeti

FPRN_MONEK
Monetarna ekonomija i bankarstvo

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul

Ekonomija je nauka o rijetkostima. Medjutim, da li je novac rijetkost? Kako nastaje novac i koliko je potrebno novca jednoj ekonomiji? Da li će novac nestati i kako ćemo živjeti bez novca? Da li su neophodne institucije na finansijskom tržištu? Ko su učesnici na finansijskom tržištu? Da li je potrebna regulacija?

U okviru ovog predmeta, studenti će razumjeti šta znači kada centralna banka koja emituje novac, poput Sistema federalnih rezervi ili Evropske centralne banke, poveća ili smanji kamatu za 0,5%? Da li će stanovi biti jeftiniji ili skuplji? Da li će poslovni ljudi lakše ili teže dobijati kredite? I po kojoj kamatnoj stopi? Da li će se ekonomija brže ili sporije razvijati? Ili, možda, ne postoji nikakva veza izmedju visine kamatne stope centralne emisione banke i brzine razvoja ekonomije? Nakon nekoliko poglavlja, studetnima će postati jasnija veza izmedju novca i politike. Zašto političati mare za novac? Da li postoji veza izmedju stanja na finansijskim tržištima i politiških izbora? Tkodje, razumjeće veze izmedju institucija koje postoje na finansijskom tržištu.

Ukratko, cilj predmeta je da pomogne studentima da: (a) dobiju bazična teorijska znanja koja će im omogućiti lakše rješavanje praktičnih problema; (b) razumiju kako funkcionišu finansijska tržišta i institucije ka

Angažovani predavači: