Predmeti

FPRN_BAZE
Baze podataka

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+0
Modul: Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul

Opis

Angažovani predavači: